29. posiedzenie Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej

Posiedzenie Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej, październik 2015

Trwające najważniejsze prace konserwatorskie, jak również rozpoczęte projekty inwestycyjne związane z edukacją i obsługą odwiedzających, to niektóre tematy obrad Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej. 29. posiedzeniu MRO, które odbyło się 12 października w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie, przewodniczyła prof. Barbara Engelking.

Podczas posiedzenia dyrektor Muzeum dr Piotr M.A. Cywiński podsumował najważniejsze działania w Miejscu Pamięci Auschwitz, które miały miejsce od ostatniego posiedzenia Rady. Istotnym tematem jego wystąpienia były najważniejsze prace związane z konserwacją i zabezpieczeniem autentyzmu Miejsca Pamięci. Dyrektor Cywiński wspomniał m.in. o zakończonym remoncie budynku Archiwum, historycznego bloku 24 byłego obozu Auschwitz I, konserwacji poobozowych tekstyliów, a także o planowanym projekcie przygotowania katalogu wszystkich napisów i oznaczeń znajdujących się na oryginalnych walizkach przywożonych przez Żydów deportowanych na Zagładę, które znajdują się w Zbiorach Muzeum.

W prezentacji dyrektora mowa była również o rozpoczętej kilka tygodni temu konserwacji baraków murowanych byłego obozu Auschwitz II-Birkenau. Poprzedziły ją bardzo szczegółowe badania mające na celu dostarczenie danych służących do opracowania szczegółowego programu konserwacji dla tych unikatowych budynków. Projekt, który obecnie wszedł w kluczową fazę, realizowany jest w ramach Globalnego Planu Konserwacji – wieloletniego programu prac konserwatorskich w Miejscu Pamięci Auschwitz finansowanego ze środków Fundacji Auschwitz-Birkenau.

Na kontach Fundacji, w której wsparcie zaangażowało się 35 państw, znajduje się obecnie ok. 90 mln euro. Od trzech lat długofalowe prace konserwatorskie w Miejscu Pamięci Auschwitz finansowane są z zysków z Kapitału Wieczystego zarządzanego przez Fundację. W 2014 r. kwota ta wyniosła 4,6 mln złotych, natomiast szacunki na rok 2015 to 6,4 mln złotych przeznaczonych na konserwację.

W najbliższym czasie kontynuowane będą prace mające na celu ochronę ruin komór gazowych i krematoriów II i III na terenie byłego obozu Auschwitz II-Birkenau. – Kilka lat temu dzięki finansowemu wsparciu Fundacji Ronalda Laudera udało się ustabilizować grunt w pobliżu pozostałości po podziemnych komorach gazowych. Kontynuacja tego projektu będzie dotyczyć konserwatorskiego zabezpieczenia rozbieralni – mówił Piotr Cywiński.

Na posiedzeniu mówiono także m.in. o trwających ważnych projektach inwestycyjnych związanych z utworzeniem nowego Centrum Obsługi Odwiedzających oraz siedziby Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście, projektach edukacyjnych, a także planach wydawniczych. Niedługo ukaże się nowy przewodnik po Miejscu Pamięci, który w tej chwili tłumaczony jest na kilkanaście języków. Wydane zostanie również włoskie, francuskie i niemieckie tłumaczenie książki „Auschwitz od A do Z. Ilustrowana historia obozu”.

Dyskutowano także o cały czas rosnącej frekwencji na terenie Miejsca Pamięci. Dzięki wprowadzonemu na początku roku internetowemu systemowi rezerwacji oraz regulacji liczby osób wchodzących na historyczny teren, znacznie więcej osób rozpoczyna zwiedzanie w godzinach porannych lub popołudniowych. Duża frekwencja nie powoduje zatem tłoku na samej ekspozycji.

Podczas posiedzenia mówiono również o przyszłości terenów byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego w Płaszowie, przedstawiono raport dotyczący formalnej sytuacji miejsc pamięci utworzonych na terenach byłych niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych i zagłady. Podsumowano również najważniejsze działania i wyzwania w miejscach pamięci Stutthof, Majdanek, Bełżec, Treblinka, Kulmhof oraz Gross-Rosen.