Markiewicz niewinny

W czwartek zapadł wyrok w sprawie przeciwko Tadeuszowi Markiewiczowi, który w lipcu 2014 zorganizował demonstrację poparcia dla Izraela. Policja oskarżyła Markiewicza o nadmierne wydłużenie zgromadzenia i zakłócanie manifestacji popierającej działania Palestyńczyków. Sąd uznał go za niewinnego.

– Jesteśmy zadowoleni z wyroku, ponieważ w sprawie chodziło o wykonywanie wolności słowa i gromadzenia się w ważnych sprawach dla społeczeństwa. Jesteśmy dumni z tego, że głos wsparcia dla Izraela był słyszany na ulicach Warszawy – mówi pełnomocnik Tadeusza Markiewicza, adwokat Monika Krawczyk.

– Ten wyrok nie powinien być odbierany jako triumf polsko-żydowskiego aktywisty. To triumf społeczeństwa obywatelskiego i standardów prawnych, według których chce ono żyć – zapewnił Markiewicz w oświadczeniu wydanym po ogłoszeniu wyroku.

Wsparcia Markiewiczowi udzielił Jerusalem Institute of Justice.

Wyrok nie jest prawomocny.