Zachowanie autentyzmu

W Miejscu Pamięci Auschwitz zakończyła się realizacja projektu „Zachowanie autentyzmu – dziewięć zadań na lata 2012-2015”, który był współfinansowany z grantu Komisji Europejskiej przyznanego w ramach programu „Europa dla Obywateli”.

Zadania dotyczyły poprawy warunków przechowywania i bezpieczeństwa archiwaliów oraz historycznych przedmiotów pochodzących z okresu funkcjonowania niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau, konserwacji oryginalnych budynków, dokumentów i zbiorów, zakupu specjalistycznego sprzętu konserwatorsko-badawczego, badań umożliwiających realizację prac konserwatorskich oraz rozbudowy cyfrowego systemu przechowywania danych o ofiarach. Projekt podsumowano na spotkaniu, które 22 października odbyło się w Muzeum Auschwitz.

„Historyczna przestrzeń, zachowane materialne świadectwa – teren, budynki, ruiny, przedmioty czy dokumenty są unikalnymi nośnikami Pamięci. Przybliżają i opowiadają kolejnym pokoleniom historię Auschwitz oraz historie konkretnych ludzi – ofiar obozu. Zachowane do dnia dzisiejszego ślady są często jedynym świadectwem ich istnienia. W czasach, kiedy odchodzą ostatni byli więźniowie, musimy zrobić wszystko, aby zachować materialne pozostałości po tragedii Auschwitz” – napisał zastępca dyrektora Muzeum Rafał Pióro w folderze przygotowanym na zakończenie projektu.

Dyrektor Muzeum Auschwitz dr Piotr M.A. Cywiński podkreślił symbolicznie znaczenie wsparcia finansowego płynącego z Komisji Europejskiej. „Szoa i to wszystko, co najpełniej symbolizuje Auschwitz, legło u fundamentów olbrzymiego powojennego wysiłku budowy nowej, innej Europy – bardziej solidarnej, wrażliwej, wspólnotowej. Nie można jednak tworzyć przyszłości, nie zachowując w pamięci tych tragedii, które doprowadziły do przekonania, że Europę trzeba przemyśleć na nowo” – napisał.

„Gdy ponad półtora miliona ludzi – głównie młodych Europejczyków – co roku przyjeżdża poznać Auschwitz, nie możemy szczędzić wysiłków, by ich poznanie było jak najpełniejsze. W tej świadomości bowiem tworzy się inna, lepsza przyszłość Europy” – czytamy.

Obecny podczas podsumowania projektu Pavel Tychtl, przedstawiciel Komisji Europejskiej odpowiedzialny za program „Europa dla Obywateli” podkreślił, że dofinansowanie było odzwierciedleniem nie tylko wyjątkowego miejsca Auschwitz w europejskiej historii, ale także jego współczesnego znaczenia dla ludzkości. – To, co wydarzyło się tutaj było konsekwencją pewnych zjawisk i nurtów politycznych dostrzegalnych również obecnie: ksenofobii, rasizmu i antysemityzmu. One cały czas istnieją i dlatego myślę, że nasze wsparcie pokazuje wagę, jaką ludzie, a także instytucje, takie jak Komisja Europejska, powinny przykładać do tego miejsca – powiedział

– Rezultaty tego projektu pokazują determinację wielu ludzi, a także ich entuzjazm i oddanie temu tematowi. Można powiedzieć, że przekazane pieniądze zostały spożytkowane bardzo dobrze i mądrze, choć wiemy, że do zrobienia tu i w innych miejscach jest jeszcze bardzo wiele. To, co zobaczyliśmy dziś, ale także podczas naszych wizyt w Miejscu Pamięci i pracy z całym zespołem w czasie realizacji projektu, jest bardzo budujące – dodał.

Projekt „Zachowanie autentyzmu – dziewięć zadań na lata 2012‑2015” realizowany był dzięki wsparciu Komisji Europejskiej w formie grantu w ramach programu „Europa dla Obywateli. Działanie 4. Czynna Pamięć Europejska”. Dofinansowanie europejskie wyniosło łącznie 4 miliony euro.

Podsumowanie projektu http://auschwitz.org/download/gfx/auschwitz/pl/defaultaktualnosci/414/1762/1/zachowac_autentyzm_2015.pdf