Prezydent Wrocławia zawiadamia prokuraturę

Prezydent Wrocławia zawiadomił prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z plakatami, jakie pojawiły się w tym mieście, stylizowanymi na propagandowe produkcje nazistowskie.

Treść oświadczenia prezydenta Wrocławia, Rafała Dutkiewicza:

Powiadamiam prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa określonego w art. 256 § 1 kodeksu karnego.

Działanie to ma związek z pojawieniem się w przestrzeni publicznej Wrocławia plakatów organizatorów marszu patriotów w dniu 11 listopada 2015 r. z treścią m.in. „Precz z islamem” stylizowanych na materiały propagandowe III Rzeszy niemieckiej. Treść plakatu opisanego także dziś w publikacji Gazety Wyborczej czy umieszczonego w przestrzeni publicznej, chociażby przez użyte hasło „Precz z islamem”, można kwalifikować jako nawołującą do nienawiści na tle różnic wyznaniowych, o których również stanowi art. 256 § 1 ustawy Kodeks karny.

Biorąc pod uwagę treść hasła oraz przedmiot ochrony prawnej wynikającej z art. 256 kk, którym jest prawidłowe funkcjonowanie państwa w sposób demokratyczny, w ramach tegoż ustroju i zapewniający obywatelom tego państwa i innym osobom zamieszkałym na jego terytorium ochronę ich praw oraz również ze względu na ściganie tego przestępstwa z urzędu, wnoszę o podjęcie stosownych działań przez właściwą jednostkę prokuratury.

Newsletter

Wpisz poniżej swój e-mail, a nie przegapisz najważniejszych artykułów!