Sprawa uboju religijnego znów w Sejmie

fot. Krzysztof Białoskórski/sejm.gov.pl

Legalny ubój religijny zwierząt bez możliwości wykorzystywania klatek obrotowych – takie zmiany w prawie proponuje obywatelski projekt nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt. Trafił już do pierwszego czytania w Sejmie.

Według prawa Unii Europejskiej ubój religijny, czyli bez wcześniejszego ogłuszania zwierzęcia, jest możliwy. To dzięki zawartemu w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka prawu do wolności wyznania i uzewnętrzniania religii.

Autorzy projektu obywatelskiego nie chcą zakazywać uboju. Byłby on możliwy, ale zabroniono by stosowania systemów krępujących bydło przez umieszczanie w nienaturalnym położeniu, czyli np. klatek obrotowych. Złamanie tego zakazu miałoby się wiązać z karą grzywny, ograniczenia lub pozbawienia wolności do dwóch lat.