“Dostępny Szabat” w Izraelu

youtube.com

“Dostępny Szabat” rozpocznie się dziś w wielu gminach żydowskich w Izraelu. Ma on na celu zwrócenie uwagi na potrzeby niepełnosprawnych nie tylko w społecznościach religijnych, ale w całym izraelskim społeczeństwie. Inicjatywę wspiera Organizacja Rabiniczna Tzochar.

W ramach kampanii nagrano modlitwę Szema Israel (Słuchaj, Izraelu) w języku migowym.

Rabini wzywają, by przystosowywać synagogi do potrzeb osób niepełnosprawnych, by wydawać modlitewniki i materiały do nauki dla osób niewidomych, by wspierać osoby niesłyszące.