Certyfikacja koszerności za 770 milionów

Fot. Geogast - Own work. Licensed under CC BY-SA 3.0 via Commons

Koszt wyprodukowania żywności, która ma być certyfikowana jako koszerna wzrasta o 5 procent w stosunku do żywności bez takiego certyfikatu. Taka procedura kosztuje izraelską gospodarkę około 770 milionów dolarów rocznie.

Aż 150 milionów dolarów z tej sumy jest wynikiem monopolu na koszerny nadzór ze strony naczelnego rabinatu, który nakłada surowe wymagania, wykraczające poza te obowiązujące poza Izraelem.

“Ten monopol wymaga tysięcy miejsc pracy, a metody jego realizacji wpływają na wzrost kosztów życia w Izraelu” – mówi raport przedstawiony we wtorek w Knesecie.

Koszerny nadzór nad świeżymi produktami kosztuje izraelską gospodarkę 250 milionów dolarów. Koszerny ubój i utrzymywanie nadzoru w sklepach i supermarketach to jedne z najwyższych kosztów.

Eitan Cabek, przewodniczący Komisji Ekonomicznej Knesetu, wezwał do umożliwienia przedsiębiorcom wyboru usług w zakresie koszerności, co miałoby zapewnić konkurencję na rynku i spadek cen.