75 procent Izraelczyków chce niereligijnego rozwodu

fot. by Ester Inbar, available from Wikimedia Commons

Trzy-czwarte respondentów chce, aby w Izraelu była możliwość wzięcia rozwodu poza procedurą rabinacką. Ankietowani opowiadają się za tym, by rozwody mogły orzekać świeckie sądy rodzinne.

Obecnie o rozwodach decydują sądy rabiniczne.

W badaniu wzięło udział 500 Izraelczyków. 99 procent świeckich Żydów popiera przeniesienie rozwodów do sądów rodzinnych, podczas gdy sprzeciwia się temu 93 procent ultraortodoksów.

Cywilne rozwody popiera 79 procent kobiet i 71 procent mężczyzn.

– Izraelczycy mają dość sądów rabinicznych, które dyskryminują kobiety – uważa Uri Regev, prawnik i rabin reformowany, który popiera zniesienie władzy rabinatu nad rozwodami.

W ubiegłym roku sąd rabinacki ukarał 47 mężczyzn, którzy odmówili swoim żonom rozwodu. Kary – jak mówi rabinat – polegały na odebraniu prawa jazdy, zamrożeniu kont bankowych, zakazie opuszczania kraju oraz wydaniu 23 nakazów aresztowania.