Czescy Żydzi proszą o zwiększenie bezpieczeństwa

Synagoga Staronowa w Pradze, zbudowana w 1270 r., najstarsza czynna synagoga w Europie; fot. Andreas Praefcke CC BY 3.0

Czeskie władze i przedstawiciele społeczności żydowskiej podpisali we wtorek memorandum o zwiększeniu bezpieczeństwa instytucji żydowskich w związku ze wzrostem globalnego terroryzmu.

– Problem w Europie rośnie i czujemy, że instytucje żydowskie są zagrożone. Atak na nie może przyjść w każdej chwili – powiedział Petr Papousek, przewodniczący Federacji Gmin Żydowskich.

Wiceminister Spraw Wewnętrznych, Jiri Novacek, dodał, że memorandum tworzy stanowisko koordynatora bezpieczeństwa, który będzie reprezentować organizacje żydowskie w kontaktach z rządem. – Współpraca w zakresie bezpieczeństwa zostanie podniesiona na nowy poziom.

Memorandum zostało podpisane przez MSW, policję, Urząd Miasta w Pradze, Federację Gmin Żydowskich, Muzeum Żydowskie w Pradze oraz praskie Centrum Chabadu.