Seminarium polsko-izraelskie

Zapraszamy do udziału w seminarium poświęconym polsko-izraelskiej współpracy w dziedzinie innowacyjności, które odbędzie się 19 kwietnia 2016 r. w Warszawie. Celem wydarzenia jest wsparcie polsko-izraelskiego dialogu w obszarze innowacyjności, wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk oraz stworzenie sieci kontaktów w celu realizacji wspólnych projektów badawczych, zwłaszcza w kontekście polsko-izraelskiej umowy o współpracy w zakresie przemysłowych prac badawczo-rozwojowych, która weszła w życie 1 lutego 2016 r.

Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się m. in. z dostępnymi narzędziami wsparcia, które można wykorzystać w celu nawiązania współpracy z partnerami z Izraela.

Seminarium odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Hoża 20, sala 117, w godzinach 9:00-14:00 i zostanie poprowadzone w języku angielskim.

Wydarzenie organizowane jest przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego we współpracy z Ambasadą Izraela w Warszawie, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Digital Economy Lab przy Uniwersytecie Warszawskim.

Zgłoszenia uczestnictwa prosimy kierować na adres michal.sobczyk@nauka.gov.pl w terminie do 11 kwietnia 2016 r.

Program seminarium.