Otwarcie Domu Singera w Biłgoraju

Dom Singera, fot. Fundacja Biłgoraj XXI

Uroczyste otwarcie Domu Izaaka Baszewisa Singera w Biłgoraju odbędzie się 23 kwietnia 2016 roku o godzinie 17.

Uroczystość współorganizowana jest przez Żydowski Instytut Historyczny w Warszawie, Biłgorajskie Stowarzyszenie Kulturalne im. Izaaka Baszewisa Singera oraz Fundację Biłgoraj XXI.

Uroczystość otwarcia Domu Izaaka Baszewisa Singera w Biłgoraju uświetni sesja naukowa, której program przedstawiamy poniżej:

17.00 – 17.20: Przemówienie inaugurujące, prof. dr hab. Paweł Śpiewak, Żydowski Instytut Historyczny.

17.25 – 18.10: „Oświata w dwudziestoleciu międzywojennym w Biłgoraju — miejsce spotkań czy rozdzielenia kultur?”, dr Mirosław Tryczyk, Żydowski Instytut Historyczny.

Przerwa 10 minutowa

18.20 – 19.05: „Biłgoraj na szlaku Shtetl Routes czyli jak mógł wyglądać Biłgoraj gdy mieszkał w nim Izaak Baszewis Singer? Prezentacja cyfrowego modelu przedstawiającego Biłgoraj z początku XX wieku”, Emil Majuk i Witold Dąbrowski, Ośrodek Brama Grodzka — Teatr NN.

19.10 – 19.55: „Strategie przetrwania Żydów w powiecie biłgorajskim w latach 1942–1944”, dr Alina Skibińska, Centrum Badań nad Zagładą Żydów, przedstawicielka United States Holocaust Memorial Museum w Warszawie.

Wstęp wolny.