Życzenia na Pesach od Przewodniczącego Episkopatu

Przewodniczący Episkopatu złożył wczoraj serdeczne życzenia Żydom rozpoczynającym święto Paschy. Abp Stanisław Gądecki zwrócił uwagę na to, że słowa Psalmu 115 czytane podczas obchodów Pesach są również modlitwą Kościoła katolickiego. Zachęcił, aby były one kolejnym znakiem braterstwa.

Szanowny Naczelny Rabin Polski Michael Schudrich wraz ze Wspólnotą Żydów Polskich,

W imieniu Konferencji Episkopatu Polski składam serdeczne życzenia z okazji święta Paschy. Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, który wyprowadził Izraela z niewoli egipskiej niech otacza Naród Wybrany Swym błogosławieństwem w myśl słów Psalmu 115,12-13:

„Pan o nas pamięta:
niech nam błogosławi;
niech błogosławi domowi Izraela,
niech błogosławi domowi Aarona;
niech błogosławi bojącym się Pana”.

Te słowa czytane podczas Paschy, pochodzące z części zbioru Psalmów, które tradycja żydowska nazwała „Hallelem Egipskim”, są również modlitwą Kościoła katolickiego czytaną w liturgii brewiarzowej. Słowa tego psalmu niech więc będą kolejnym znakiem naszego braterstwa. Łącząc się w modlitwie życzę błogosławionej Paschy.

Abp Stanisław Gądecki
Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski