Sympozjum naukowe – kultura jidysz w Polsce – reminiscencje

Dyrekcja Instytutu Polonistyki Stosowanej ma zaszczyt zaprosić na spotkanie poświęcone kulturze jidysz, które odbędzie się 12.05. 2016 na Wydziale Polonistyki (sala 17) o godz. 11.00.

Program:

11.00 – 11.15 Rozpoczęcie sympozjum

11.15- 11.45 dr Marek Tuszewicki (UJ) Język(i) żydowskiej medycyny ludowej.

11.45- 12.15 dr Joanna Nalewajko-Kulikov (IH PAN) , Z dziejów kultury masowej na ziemiach polskich – powstanie i rozwój prasy codziennej w języku jidysz w Warszawie (1905-1914).

12.15-12.45 mgr Rafał Nowakowski (Muzeum Plakatu w Wilanowie), Duch i litera. Żydowska grafika użytkowa okresu dwudziestolecia międzywojennego w Polsce.

12.45-13.15 dr Alina Molisak (UW) Dwie warszawskie karczmy.

13.15 Dyskusja