Izrael ma 8,5 mln mieszkańców

Fot. „PisgatzeevS” by Original uploader was Gilabrand at en.wikipedia – Transferred from en.wikipedia; transfer was stated to be made by User:kippi70.. Licensed under CC BY 2.5 via Commons

W ostatnim roku w Izraelu urodziło się 195 tys. dzieci. W całym kraju mieszka dziś 8 522 000 ludzi. To dane udostępnione przez Centralny Urząd Statystyczny tuż przed 68. rocznicą niepodległości państwa.

W Izraelu mieszka 6 377 000 Żydów (74,8 procent populacji) i 1 771 000 Arabów (20,8 procent populacji). Chrześcijanie, nie-Arabowie i inne mniejszości stanowią 4,4 procent mieszkańców kraju. Dla porównania – w 1948 r. Izrael miał 806 tys. mieszkańców.

Populacja kraju zwiększyła się o 2,2 procent w ciągu ostatniego roku. Urodziło się 195 tys. dzieci, zmarło 47 tys. ludzi, 36 tys. imigrantów przyjechało do Izraela.

W 1948 tylko jedno izraelskie miasto miało ponad 100 tys. mieszkańców. Był to Tel Awiw. Dziś takich miast jest 14, w tym osiem, w których mieszka ponad 200 tys. ludzi: Jerozolima, Tel Awiw, Hajfa, Riszon le-Cijjon, Petach Tikwa, Aszdod, Netanja, Beer Szewa.

W 2035 ludność Izraela ma wynieść 11,3 mln ludzi.