Nagroda dla Karoliny Szymaniak i Adama Sitarka

Wczoraj w siedzibie redakcji “Polityki” wręczono Nagrody Historyczne przyznawane najlepszym książkom. Wśród nagrodzonych znaleźli się: Karolina Szymaniak, która opracowała i przetłumaczyła “Pisma z getta warszawskiego” Racheli Auerbach, oraz Adam Sitarek autor książki “Otoczone drutem państwo. Struktura i funkcjonowanie administracji żydowskiego getta łódzkiego”.

Laureaci Nagród Historycznych Polityki 2016

W kategorii prac naukowych i popularnonaukowych nagrodę otrzymał Jan Olaszek, „REWOLUCJA POWIELACZY. NIEZALEŻNY RUCH WYDAWNICZY W POLSCE 1976–1989” (Trzecia Strona, Warszawa 2015). Nagrodzona praca to fascynująca historia drugiego obiegu wydawniczego w PRL. Nigdzie na świecie tego rodzaju działalność nie przybrała nawet porównywalnych rozmiarów.

W kategorii pamiętników i wspomnień nagrodę otrzymała Anna Machcewicz za opracowanie „»ŻYCIE TAK NAS GŁUPIO ROZŁĄCZA…« LISTY WIĘZIENNE 1946–1956” Zofii i Kazimierza Moczarskich (Towarzystwo Więź, Warszawa 2015). O wyjątkowości tej publikacji decyduje opis doświadczania krańcowych sytuacji, zróżnicowanych przeżyć małżonków, ich emocji, doświadczenia stalinowskiej rzeczywistości za więziennymi kratami.

W kategorii wydawnictwa źródłowe jury przyznało nagrodę Karolinie Szymaniak za opracowanie i tłumaczenie „PISM Z GETTA WARSZAWSKIEGO” Racheli Auerbach (Żydowski Instytut Historyczny, Warszawa 2015). Jest to odczytany na nowo i ocalony od zapomnienia ważny dokument źródłowy w postaci dziennika z getta pisarki i psycholog, która współtworzyła podziemne archiwum getta warszawskiego, tzw. Archiwum Ringelbluma.

Za Najlepszy debiut jury uznało książkę Adama Sitarka „»OTOCZONE DRUTEM PAŃSTWO«. STRUKTURA I FUNKCJONOWANIE ADMINISTRACJI ŻYDOWSKIEJ GETTA ŁÓDZKIEGO” (Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi, Łódź 2015). Praca ta zbiera szczegóły i fakty dotyczące tworzenia i działalności administracji getta łódzkiego. Jest ważnym przyczynkiem do dyskusji o tzw. Judenratach.

Skład Jury Nagród Historycznych POLITYKI:

prof. dr hab. Włodzimierz BORODZIEJ, prof. dr hab. Dariusz STOLA, dr hab. Bożena SZAYNOK, red. Marian TURSKI (przewodniczący), prof. dr hab. Wiesław WŁADYKA, dr hab. Marcin ZAREMBA.

Z laureatami będzie się można spotkać 18–21 sierpnia w Sopocie podczas Festiwalu Literacki Sopot (www.literackisopot.pl).