Upamiętnienie adwokatów, więźniów Auschwitz

Słownik biograficzny „Polscy adwokaci w obozie koncentracyjnym Auschwitz 1940-1945” autorstwa historyka Centrum Badań Muzeum Auschwitz dr. Jerzego Dębskiego to wspólny projekt wydawniczy Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau oraz Naczelnej Rady Adwokackiej. Prezentacja książki odbędzie się 3 czerwca 2016 r. podczas ogólnopolskiego seminarium naukowego zorganizowanego przez Ośrodek Badawczy Adwokatury im. adw. W. Bayera przy NRA oraz Muzeum Auschwitz.

Publikacja jest dziełem bezprecedensowym, gdyż stanowi historycznie pierwsze opracowanie poświęcone określonej grupie zawodowej, której przedstawiciele byli ofiarami niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz.

Przypomina ona zarówno uwarunkowania społeczne i historyczne właściwych dla okresu międzywojnia oraz dorobek polskich prawników w tym krótkim historycznie okresie, jak i prezentuje 204 biogramy adwokatów, którzy w różnych okresach byli więźniami KL Auschwitz. Książka została wzbogacona o dokumenty źródłowe, a także materiał fotograficzny ilustrujący rzeczywistość opisywanego okresu.

Uczestnikami seminarium będą m.in. przedstawiciele Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z jej Prezesem adw. Andrzejem Zwarą, Członkowie NRA oraz przedstawiciele jej Komisji, członkowie Rady Naukowej Ośrodka Badawczego Adwokatury, a także Dziekani i przedstawiciele poszczególnych Okręgowych Rad Adwokackich, wraz z Dziekanem Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie Grzegorzem Majewskim. Z ramienia środowiska sędziowskiego w seminarium wezmą udział m.in. aktualni i byli Prezesi Sądu Apelacyjnego i Sądu Okręgowego w Krakowie. Obecny będzie także dyrektor Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau dr Piotr M. A. Cywiński oraz autor publikacji dr Jerzy Dębski.

Seminarium odbędzie się w sali konferencyjnej im. Henryka Krajewskiego w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie (Al. Ujazdowskie 49). Początek o godzinie 12.00.

Publikacja „Polscy adwokaci w obozie koncentracyjnym Auschwitz 1940-1945” została wydana dzięki wsparciu finansowemu Naczelnej Rady Adwokackiej oraz Fundacji Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau.