Izrael: Płaca minimalna wzrośnie do 5 tysięcy

fot. by Ester Inbar, available from Wikimedia Commons

W Izraelu właśnie po raz kolejny podniesiono wysokość płacy minimalnej z 4650 szekli na 4825 szekli. Od 1 stycznia będzie to 5 tys. szekli, a po kolejnych 18 miesiącach – 5300 szekli.

Wzrost płacy minimalnej został wymuszony przez związki zawodowe, które groziły strajkiem generalnym. Rząd zgodził się stopniowo podwyższać minimalne wynagrodzenie oraz dodać pracownikom kilka dni wolnych. Przez pierwsze cztery lata pracy będzie to 11 dni, w piątym roku – 12, w szóstym – 14, w siódmym – 15 i tak kolejno do dwudziestu dni wolnych. Inna skala zostanie zastosowana do tych, którzy mają sześciodniowy tydzień pracy.

Pracownicy cieszą się ze zmian, ale pracodawcy przyjmują je ze sceptycyzmem, ponieważ takie regulacje mogą obniżyć rentowność przedsiębiorstw.

Stopa bezrobocia w maju wyniosła w Izraelu 4,8 procent.