Rabin Berlina: Żydowscy liderzy muszą pomóc w ratowaniu UE

Yehuda Teichtal, fot Maccabee - selbst portfolio, Copyrighted free use

Yehuda Teichtal, rabin gminy żydowskiej w Berlinie, wezwał innych przedstawicieli społeczności żydowskich do tego, by zrobili wszystko co w ich mocy, by zapobiec opuszczeniu Unii Europejskich przez inne kraje.

Teichtal spotkał się w czwartek z Thomasem Oppermannem, przewodniczącym niemieckich socjal-demokratów. Podczas rozmowy zaznaczył, że kontaktował się z innymi europejskimi rabinami i szefami gmin, by nakłonić ich do podjęcia kroków mających na celu zapobieżenie dalszemu rozpadowi UE.

“Wzywam wszystkich liderów gmin żydowskich w Europie, by zrobili co mogą, by zapobiec opuszczaniem przez kolejne kraje struktur Unii” – powiedział rabin, który jest przedstawicielem Chabadu. “Rozbicie Unii i powrót do państw narodowych powinny martwić wszystkich Żydów w Europie.”

23 czerwca w referendum Brytyjczycy zdecydowali o wyjściu z Unii Europejskiej. Opinie społeczności żydowskiej na ten temat były podzielone.