Funkcjonariusze Śląskiej Policji w Muzeum Auschwitz

fot. Marek Lach

Prawie 300 funkcjonariuszy Śląskiej Policji oraz 120 słuchaczy ze Szkoły Policji w Katowicach wzięło udział w zakończonym właśnie cyklu szkoleń prowadzonych w ramach projektu edukacyjnego Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście „Auschwitz – Historia – Edukacja Obywatelska”.

Dzięki wsparciu Komendy Wojewódzkiej Policji oraz Szkoły Policji w Katowicach funkcjonariusze oraz słuchacze z tego regionu wzięli udział w 14 jednodniowych specjalistycznych programach, podczas których oprócz zwiedzania terenów byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady uczestnicy wzięli także udział w tematycznych zajęciach i wysłuchali wykładów poświęconych historii KL Auschwitz.

Celem projektu jest przede wszystkim edukacja o historii niemieckiego nazistowskiego obozu Auschwitz oraz zagłady europejskich Żydów. Ma on jednak również aspekt bardziej uniwersalny. – Nauczanie o tym, czego dokonano w Auschwitz, służy przede wszystkim przekazywaniu historii obozu i pamięci o tych, którzy tam cierpieli i zginęli, ale również ukazuje, do czego może prowadzić droga pogardy i nienawiści – powiedział dyrektor Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście Andrzej Kacorzyk.

– Edukacja o Auschwitz i Holokauście pomaga w zrozumieniu hierarchii wartości, może też wpływać na uwrażliwienie na cierpienie i poniżanie drugiego człowieka, pokazuje, że nie można ulegać ideologiom, które usprawiedliwiają możliwość deptania godności człowieka odmiennością jego rasy, koloru skóry, języka czy religii – podkreślił Kacorzyk.

– Obecność w takim właśnie miejscu, w którym życie straciły setki tysięcy ludzi, skłania do refleksji nad poszanowaniem praw człowieka oraz szacunkiem dla życia ludzkiego. Problematyka tego projektu, oprócz aspektu historycznego i pamięci o Ofiarach, ma również na celu uwrażliwianie na drugiego człowieka, a tym samym zapobieganie przejawom nietolerancji, pogardy i nienawiści – powiedział mł. insp. Krzysztof Kazek, Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach ds. Ochrony Praw Człowieka

– Jestem przekonany, że problematyka Auschwitz i szerzej Holokaustu winna być wciąż obecna w aspekcie przekazu historycznego i pamięci o Ofiarach, zwłaszcza w obecnej rzeczywistości, w której ksenofobia, nietolerancja oraz nienawiść są podnoszone i akcentowane w całej Europie oraz na świecie z narastającą siłą – powiedział podinsp. Jacek Domagała, Pełnomocnik Komendanta Szkoły Policji w Katowicach ds. Ochrony Praw Człowieka.

Uczestnictwo funkcjonariuszy Policji w takim projekcie edukacyjnym ma także wartość praktyczną. – Wiele uroczystości odbywających się w Miejscu Pamięci, a także oficjalne wizyty na terenie byłego obozu zabezpieczane są przez Policję. Znajomość historii, a także specyfiki funkcjonowania Miejsca Pamięci, na pewno pomoże funkcjonariuszom w wykonywaniu tych zadań – powiedział Andrzej Kacorzyk.

Projekt „Auschwitz – Historia – Edukacja Obywatelska” realizowany jest od 2009 r. we współpracy ze Służbą Więzienną. Do tej pory uczestniczyli w nim funkcjonariusze SW i osadzeni z Okręgu Krakowskiego, Katowickiego, Warszawskiego, Rzeszowskiego i Bydgoskiego oraz słuchacze Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach. Do końca roku 2015 w zajęciach, które obejmowały, seminaria, pobyty studyjne, prelekcje i projekcje filmów wzięło udział około trzystu funkcjonariuszy oraz ponad dwadzieścia tysięcy osadzonych.

Już w 2014 i 2015 r. do projektu zostali włączeni pierwsi policjanci – w 6 jednodniowych seminariach wzięło udział stu dwudziestu funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej w Oświęcimiu oraz rzecznicy prasowi i komendanci powiatowi podlegli Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie.