Chasydzi Satmar potępiają kształcenie kobiet

Dekret wydany przez chasydzkich rabinów z sekty Satmar w Nowym Jorku ostrzega przed “niebezpiecznym” wpływem sekularyzmu na studia wyższe podejmowane przez kobiety.

Dekret, spisany w języku jidysz, zabrania kobietom podejmowania nauki na uczelniach wyższych, ponieważ jest to nie tylko “niebezpieczne” ale również “przeciwko Torze”. Rabini napisali również, że “żadna z dziewcząt chodzących do naszych szkół nie może studiować i zdobyć stopnia naukowego”.

Dekret ma zastosowanie do wszystkich członków sekty Satmar na świecie.

Dokument skrytykowały brytyjskie organizacje żydowskie. “Zarówno żydowscy chłopcy, jak i dziewczęta powinni mieć możliwość pójścia na studia, jeśli jest to coś, co chcą robić” – stwierdzono w oświadczeniu.

Satmar to największa sekta ultraortodoksyjnych Żydów w Wielkiej Brytanii, licząca ok. 30 000 członków.