Historia sztuki w walce o pamięć – nowa wystawa w ŻIH

– Ta wystawa to owoc półrocznej pracy i o wiele dłuższych kwerend – powiedział dr Mikołaj Getka-Kenig podczas otwarcia nowej ekspozycji w Żydowskim Instytucie Historycznym. – Wpisuje się w rolę ŻIH-u, która polega na upamiętnianiu.

Wystawa “Historia sztuki w walce o pamięć”, której otwarcie odbyło się 6 października, poświęcona jest Józefowi Sandelowi, twórcy Muzeum ŻIH.

zihgawin1

– Otwieramy dziś wystawę poświęconą osobie nieomal zapomnianej – podkreślał prof. Paweł Śpiewak, dyrektor ŻIH. – Jest ona jedną z uroczystości upamiętniających 70. rocznicę powstania Żydowskiego Instytutu Historycznego, pierwszej na świecie placówki zajmującej się upamiętnieniem Zagłady.

– Cieszy możliwość otwarcia wystawy stworzonej przez mojego młodszego kolegę – zapewniała wiceminister kultury, dr Magdalena Gawin. – Mam nadzieję, że w przyszłości zostanie nawiązana ściślejsza współpraca pomiędzy ŻIH-em a polskimi archiwami.

Tematem wystawy jest praca naukowa w zakresie historii sztuki, motywowana nie tylko dążeniem do prawdy, ale i pragnieniem upamiętnienia swojego przedmiotu, czyli twórczości polskich artystów pochodzenia żydowskiego. U genezy ŻIH stała potrzeba zachowania pamięci o niemal zupełnie unicestwionym narodzie i jego kulturze, a jej narzędziem miały być badania dotyczące zarówno Zagłady, jak i poprzedzającej ją bogatej historii polskich Żydów. Jedną z dziedzin, której od początku poświęcano uwagę w tej instytucji, był wkład Żydów polskich (czy Polaków żydowskiego pochodzenia) w dzieje sztuk plastycznych.

Z początku była to zasługa przede wszystkim jednego wyjątkowego człowieka, byłego marszanda i społecznika, który pod wpływem wydarzeń wojennych stał się historykiem, a jego imponująca determinacja zapoczątkowała cały kierunek badawczy, który rozwija się do dziś. Tym człowiekiem był Józef Sandel.

Kuratorzy wystawy: Jakub Bendkowski (ŻIH), dr Mikołaj Getka-Kenig (Instytut Historii Nauki PAN).