Nagroda dla prof. Ewy Geller

Tegoroczną laureatką nagrody im. Jana Karskiego i Poli Nireńskiej została prof. Ewa Geller. Uroczystość wręczenia nagrody odbędzie się 20 października o godz. 17 w Żydowskim Instytucie Historycznym.

Nagroda Jana Karskiego i Poli Nireńskiej ustanowiona w 1992, wynosi 5 tys. dolarów i przyznawana jest autorom publikacji dokumentujących relacje polsko-żydowskie oraz żydowski wkład w polską kulturę.

Tegoroczną laureatkę wybrało jury w składzie: prof. Jan Śpiewak, dr Jonathan Brent, dr Joanna Nalewajko-Kulikov, prof. Szymon Rudnicki, dr Joachim S. Russek.

Prof. Ewa Geller wykłada na Uniwersytecie Warszawskim. W 1988 obroniła pracę doktorską na temat polskich i wschodniosłowiańskich wpływów w języku jidysz. Przetłumaczyła i zredagowała “Przewodnik po drzewie żywota”, wydany w 1613, najstarszy dotychczas znany, świecki tekst o charakterze dietetyczno-medycznym z terytorium Polski, spisany w jidysz.