30-lecie studiów żydowskich na UJ

Fot. http://www.judaistyka.uj.edu.pl/ogloszenia/wydarzenia/-/journal_content/56_INSTANCE_Df4E/7834790/134652037

19 października w siedzibie Instytutu Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyła się inauguracja obchodów 30-lecia studiów żydowskich. Utworzony 1 września 1986 roku z inicjatywy ówczesnego rektora UJ prof. Józefa A. Gierowskiego Międzywydziałowy Zakład Historii i Kultury Żydów w Polsce był pierwszym ośrodkiem zajmującym się tą tematyką w kraju.

Podczas inauguracji obchodów mowę powitalną wygłosił dyrektor Instytutu dr hab. Michał Galas, rozpoczynając od skierowanego do zebranych wezwania o uczczenie minutą ciszy pamięci reżysera Andrzeja Wajdy. Następnie głos zabrali, kolejno, JM Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Wojciech Nowak, oraz Dziekan Wydziału Historycznego UJ prof. Jan Święch.

Pośród wielu zaproszonych gości znalazło się także grono innych reprezentantów władz oraz społeczności akademickiej Uniwersytetu, jak również przedstawiciele społeczności żydowskiej i żydowskich instytucji kulturalnych Krakowa.

Wydarzenie urozmaicone zostało poprowadzoną przez dr. hab. Michała Galasa i dr Edytę Gawron prezentacją „Od Międzywydziałowego Zakładu Historii i Kultury Żydów w Polsce do Instytutu Judaistyki”, w trakcie której zwięźle ujęto historię oraz dorobek naukowy jednostki, ujawniając zarazem stojące przed nią wyzwania, w tym organizację Kongresu European Association for Jewish Studies (EAJS) w roku 2018 w Krakowie.