Nowa publikacja Żydowskiego Muzeum Galicja

“Świadkowie polsko-żydowskiej historii. Historie ocalonych z Zagłady, byłych więźniów niemieckich nazistowskich obozów i Sprawiedliwych wśród Narodów Świata” – to nowa książka wydana przez Żydowskie Muzeum Galicja w Krakowie.

Publikacja zawiera artykuły kontekstowe, wprowadzające do tematyki relacji polsko-żydowskich w XX wieku i współcześnie, dziewięć biogramów świadków historii związanych z Krakowem i Małopolską, wzbogaconych o fotografie oraz fragmenty relacji, a także dwa artykuły wspomnieniowe, prezentujące sylwetki nieżyjących świadków historii, przez lata współpracujących z Żydowskim Muzeum Galicja.

Książka powstała w ramach projektu współfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej. Została opublikowana w trzech językach – polskim, niemieckim, angielskim i może być wykorzystywana jako materiał pomocniczy w edukacji. Jest dystrybuowana bezpłatnie.