O antysemityzmie w Brukseli

Przedstawiciele trzynastu europejskich lóż Bnai Brit spotkali się 27 października w Brukseli z Kathariną von Schnurbein, europejskim koordynatorem ds. walki z antysemityzmem.

Jest to pierwsze tego rodzaju spotkanie, które powołana niedawno przedstawicielka Parlamentu Europejskiego odbyła z organizacją żydowską o zasięgu ogólnoeuropejskim.

Zebrani przedstawiciele lóż wyrazili zaniepokojenie aktualną sytuacją w Europie oraz przejawami antysemityzmu, którego obecnie nie można zakwalifikować jedynie jako domeny ruchów skrajnie prawicowych i neonazistowskich.

Raimund Fastenbauer z wiedeńskiej loży Bnei Brit oświadczył, że tradycyjni członkowie lokalnej społeczności znacznie częściej spotykają się obecnie z przejawami antysemityzmu ze strony przedstawicieli radykalnego islamu niż ugrupowań prawicowych.

Piotr Kadlcik, reprezentujący Bnei Brit Polska, zwrócił uwagę na to, że odwoływanie się do antysemickich stereotypów przypomina nagonkę z roku 1968, prowadzoną pod hasłem antysyjonizmu. Dodał również, że język obecnej polityki nie stroni od antysemickich klisz, których najwyraźniej politycy przestali się wstydzić.

Z jego zdaniem zgodził się Jeremy Harvardi z Bnei Brit Wielka Brytania, dodając, że antyizraelskie ekscesy na uniwersytetach, prowokowane przez skrajną lewicę i radykalnych islamistów, przeradzają się w akty antysemityzmu.

Eric Engelmeyer, wiceprezydent Bnai Brit International, zwrócił uwagę, że malowanie swastyk i antyżydowskie wystąpienia przestały być domeną Europy, ale można się z nimi zetknąć również w USA.

Katharina von Schnurbein podziękowała zebranym za możliwość spotkania w tak reprezentatywnym gronie. Oświadczyła, że zakres jej obowiązków obejmuje zarówno walkę z antysemityzmem, jak i islamofobią, i dostrzega często wyrażany pogląd, że antysemityzm przestał być w Europie problemem, natomiast stała się nim islamofobia. Z takim poglądem nie może się zgodzić. Wyraziła nadzieję, że po tym wstępie utrwali się praktyka kontaktów roboczych zarówno na poziomie ogólnoeuropejskim, jak i poszczególnych państw.