Muzeum Holokaustu potępia retorykę nienawiści

Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie jest głęboko zaniepokojone przejawami mowy nienawiści, do jakich doszło 19 listopada podczas konferencji białych nacjonalistów w Budynku Reagana – o kilka przecznic od Muzeum.

Jak wynika z doniesień prasowych, Richard Spencer, przywódca National Policy Institute – think tanku białych nacjonalistów finansującego konferencję, w swoim przemówieniu odniósł się pośrednio i bezpośrednio do Żydów oraz innych mniejszości narodowych, często zwracając się ku ideologii nazistowskiej.

Cytując nazistowska propagandę i odnosząc się do mainstreamowych mediów używał niemieckiego. Sugerował, że media chronią interes Żydów i stwierdził że “Można się zastanawiać, czy w ogóle to są ludzie”.

Ameryka jego zdaniem należy do białych ludzi. Oświadczył również, że biała rasa stoi przed wyborem “Podbij lub Zgiń”.

W tych wypowiedziach odbijają się treści znane z poglądów Adolfa Hitlera na temat Żydów oraz postrzegania historii jako rasowej walki o przetrwanie.

Żydzi stanowili główny cel rasistowskiej ideologii nazistów. Niemiecki plan zakładał wymordowanie wszystkich Żydów, mężczyzn, kobiet i dzieci. Nazistowski rasizm rozciągał się również na inne grupy narodowościowe. Do zakończenia II wojny światowej Niemcy oraz ich kolaboranci wymordowali sześć milionów Żydów oraz milion innych ofiar, często prześladowanych z pobudek rasistowskich.

Holocaust nie rozpoczął się od zabijania; początek dały mu słowa. Muzeum wzywa wszystkich obywateli amerykańskich, naszych przywódców – obywatelskich i religijnych oraz rządzących do przeciwstawieniu się mowie rasizmu i nienawiści.

Muzeum Holocaustu – pomnik upamiętniający ofiary, inspiruje obywateli i przywódców do przeciwstawienia się nienawiści, zapobiegania ludobójstwu i walce o godność własną. Jego dalekosiężne programy i ogólnoświatowy wpływ jest możliwy dzięki wsparciu darczyńców z całego świata.

U.S. Holocaust Memorial Museum