Beata Szydło zapewnia o determinacji w walce z antysemityzmem

Spotkanie premierów Polski i Izraela w Izraelu, 2016, fot. KPRM

– To, co łączy dzisiaj Polskę i Izrael, to nasza historia, wspólne losy, które zostały brutalnie przerwane przez nazistowskich najeźdźców – mówiła Prezes Rady Ministrów. Zdaniem premier Beaty Szydło, obecnie należy walczyć o prawdę historyczną, mówić o historii, pokazywać wspólną przeszłość i budować na niej przyszłość.

– Jesteśmy zdeterminowani, by walczyć z jakimkolwiek przejawem antysemityzmu, bo z tego wyrasta tylko i wyłącznie zło – podkreślała premier. Jak dodała: jest zrozumienie i pełna wola współpracy, mówienia jasno, kto był najeźdźcą, kto był katem, a kto był ofiarą. Beata Szydło mówiła, że Ci którzy zbudowali niemieckie hitlerowskie obozy zagłady w Polsce, chcieli zniszczyć i zarówno Polaków, jak i Żydów. – Te dzisiejsza rozmowy uwidoczniły, że Polska i Izrael łączy kulturowa bliskość, wspólnota naszych dzielonych historycznych losów i wyznawanych wartości – powiedziała szefowa rządu.

Premier Izraela podkreślił, że przyjaźń między Izraelem a Polską jest konkretna, ale ma też głęboki wymiar duchowy. Wspomniał o wspólnej historii obu narodów. – Trzy miliony polskich Żydów zostało zamordowanych przez niemieckich nazistów, była to ogromna tragedia, Polska również przeżyła ogrom cierpienia podczas II wojny światowej – powiedział Benjamin Netanjahu. Polska ma zdecydowane stanowisko, jeżeli chodzi o pojawiający się antysemityzm w różnych częściach Europy. Doceniamy to – zaznaczył.

Premier Beata Szydło zapewniła, że Polska będzie współpracować z Izraelem w dziedzinie projektów innowacyjnych. Podkreślała, że Polska ma w tej sferze ambitny program gospodarczy – Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Jak dodała premier, cieszy się, że wkrótce o wspólnych projektach będzie można rozmawiać na bazie Forum Innowacyjnego, które rozpocznie swoją działalność. Zdaniem szefowej rządu, razem realizowane nowoczesne projekty będą sztandarowymi dla obu krajów.

– Rozmawialiśmy także o młodzieży, która przyjeżdża do Polski. Chcemy, żeby młodzież odwiedzała nie tylko te tradycyjne historyczne miejsca, ale poznawała Polskę nowoczesną i miała możliwości zapoznawania się z bezpiecznym i dobrze rozwijającym się pięknym krajem – poinformowała premier Szydło. Ponadto, bilateralne rozmowy dotyczyły współpracy turystycznej i kulturalnej.

Podczas wizyty w Izraelu minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska ze swoim izraelskim odpowiednikiem podpisali porozumienie o zabezpieczeniu społecznym. Wcześniej, premierzy Polski i Izraela podpisali wspólną deklarację. Umowa podpisana na szczeblu ministerialnym ma na celu zapewnienie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego funkcjonujących w Polsce i Izraelu. Została ona oparta na międzynarodowych standardach obowiązujących w dziedzinie zabezpieczenia społecznego, tj.: zasadzie równego traktowania, zasadzie swobodnego transferu (eksportu) świadczeń, zasadzie jedności stosowanego ustawodawstwa, zasadzie sumowania okresów ubezpieczenia

Równolegle do rozmów premier Beaty Szydło z premierem Izraela Benjaminem Netanjahu trwały konsultacje międzyresortowe obu krajów. Uczestniczyli w nich przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.