Arabowie zaoferowali pomoc w odbudowie synagogi

Rabin Dov Hiyon w zniszczonej przez pożar synagodze, fot. Facebook

Dwaj arabscy przedsiębiorcy, zajmujący się handlem drewnem, zaoferowali swój towar na rzecz konserwatywnej synagogi w północnej części Hajfy. Synagoga została poważnie uszkodzona podczas zeszłotygodniowych pożarów.

Walid Abu-Ahmed i Ziad Yunis postanowili dostarczyć drewno bezpłatnie oraz pokryć koszty prac remontowych.

– Miałem łzy w oczach, kiedy usłyszałem o tym – powiedział rabin Dov Hiyon. – Zaprosiłem ich na wieczorną modlitwę, by osobiście im podziękować.

– Żydzi i Arabowie mieszkają razem w Hajfie. Nie ma między nami dyskryminacji – podkreśla Abu-Ahmed. – Musimy kontynuować współistnienie oraz promować pokój.