Jedna na pięć rodzin poniżej granicy ubóstwa

Ponad połowa izraelskich Arabów żyje w biedzie. Ubóstwo zmniejsza się zaś wśród dzieci, osób starszych, ultraortodoksów. To wyniki opublikowanego dziś raportu Narodowego Instytutu Ubezpieczeń.

14 procent izraelskich Żydów żyje poniżej granicy ubóstwa. Ten problem dotyczy aż połowy izraelskich Arabów. Rząd Izraela podejmuje kroki, mające zapobiegać takiej sytuacji i wyrównać szanse wszystkich Izraelczyków.

Jak definiowano biednych? W przypadku osoby mieszkającej samotnie miesięczny dochód określono na niższy niż 3 158 szekli. W przypadku czteroosobowej rodziny określono, że będzie to 8 086 szekli miesięcznie. W przypadku ośmioosobowej rodziny – 13 139 szekli.

Rząd w lipcu podniósł płacę minimalną do wysokości 4 825 szekli. Kolejna podwyżka – do 5 000 szekli miesięcznie – planowana jest w styczniu.