Nowy portal o sztuce żydowskiej

Żydowski Instytut Historyczny rozpoczął prace nad portalem Delet. Jego zadaniem jest zaprezentowanie szerokiej publiczności zbiorów sztuki żydowskiej – unikatowej kolekcji, zapoczątkowanej przez ojca koncepcji muzeum ŻIH Józefa Sandla.

W ramach pierwszego etapu ŻIH udostępni obiekty z wystawy „Historia sztuki w walce o pamięć”. Celem jest nie tylko pokazanie cyfrowych kopii zbiorów, które będą dostępne dla wszystkich użytkowników portalu, lecz także zaproszenie odbiorców do bliższego poznania zgromadzonych w Instytucie dzieł. Stanie się to znacznie łatwiejsze dzięki lekcjom muzealnym i oprowadzaniom kuratorskim.

Portal Delet pozwoli również na pracę na udostępnionych zbiorach za pomocą interaktywnych narzędzi umożliwiających tworzenie atrakcyjnych wizualnie materiałów edukacyjnych – lekcji wirtualnych. Zadaniem lekcji wirtualnych będzie rozszerzenie i uzupełnienie wiedzy o historii i kulturze żydowskiej w oparciu o materiały wizualne. Portal pozwoli między innymi na porównywanie skanów, zmianę parametrów obrazu, tworzenie własnych kolekcji i opatrzenie ich notatkami i opisem.

Więcej informacji: http://www.jhi.pl/blog/2016-12-19-nowy-portal-delet