Komisja Dyscyplinarna dla studenta UW za antysemickie komentarze

Dyrektor Instytutu Historycznego UW zwrócił się do Dziekan Wydziału Historycznego o wszczęcie postępowania wyjaśniającego przed Uczelnianą Komisją Dyscyplinarną w sprawie antysemickich wpisów na Facebooku autorstwa jednego ze studentów. Poniżej publikujemy pismo dyrektora.

Warszawa, 21 grudnia 2016 r.

Profesor Małgorzata Karpińska
Dziekan Wydziału Historycznego UW
/w miejscu/

W dniu wczorajszym otrzymałem pismo, podpisane przez grono studentów studiów „Historia i kultura Żydów”, zawierające skargę na treści umieszczane przez Pana Konrada S., studenta pierwszego roku studiów wieczorowych historii UW, na forum internetowym (grupa Facebook) prowadzonym przez przedstawicieli Samorządu Studentów IH UW. Do pisma załączono kopię wpisów, które studenci uznali za obraźliwe, a padły pod adresem tychże studentów, wyznawców Judaizmu i samej religii. Studenci wnioskują o wyciągnięcie konsekwencji wobec p. S. oraz osób administrujących stroną facebooka, za umieszczanie nienawistnych wpisów oraz za ich tolerowanie i akceptowanie.

W dniu wczorajszym dotarło do mnie również stanowisko przedstawicieli Samorządu Studentów, prowadzących wspomnianą grupę na facebooku, zatytułowane „Oświadczenie Samorządu Studentów IH UW w sprawie komentarzy o rasistowskiej treści”, podpisane przez p. Przybysza, w którym odcinają się od poglądów i treści publikowanych przez p. S., a opieszałość w reakcji na ich publikację tłumaczą względami technicznymi.

Dziś w nocy otrzymałem również pismo od p. S., zatytułowane: „Oświadczenie w sprawie pomówień”. W piśmie tym p. S. przywołuje swoje wpisy i nie zgadza się z oceną ich treści i interpretacji wyrażonych przez studentów judaistyki.

Całą wspomnianą dokumentacje załączam do niniejszego pisma.

Ponieważ wpisy p. Konrada S. wywołały znaczne oburzenie, a część użytkowników forum internetowego poczuła się nimi osobiście dotknięta zwracam się z wnioskiem o wszczęcie postępowania wyjaśniającego w tej sprawie przed Uczelnianą Komisją Dyscyplinarną, w celu ustalenia czy nie doszło do złamania ślubowania studenckiego i sprzeniewierzeniu się dobremu imieniu studenta UW.

Dr hab. Łukasz Niesiołowski-Spanò
Dyrektor Instytutu Historycznego UW