Rozpoczęły się konsultacje przed kolejnym spisem powszechnym

Fragment ankiety z internetowego formularza GUS, będącego elementem konsultacji społecznych

W Głównym Urzędzie Statystycznym trwają prace nad kolejnym spisem powszechnym. Jednym z ich elementów są prowadzone właśnie konsultacje społeczne, które trwać będą do 16 stycznia 2017 r.

– O znaczeniu danych pozyskiwanych dzięki spisom powszechnym dla środowisk mniejszości narodowych i etnicznych przekonywać nikogo nie trzeba, dlatego też zachęcamy do wzięcia w nich udziału oraz przekazania informacji o konsultacjach innym zainteresowanym – informuje MSWiA.

W 2021 roku odbędzie się kolejna edycja Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań. Chcąc przygotować się do realizacji tego ważnego zadania, Główny Urząd Statystyczny przeprowadza konsultacje społeczne dotyczące zakresu informacji, które będą zbierane w przyszłym spisie powszechnym. Zebrane opinie pomogą w zaprojektowaniu badania tak, aby jego wyniki w jak największym stopniu odpowiedziały na zgłaszane potrzeby.

Udział w konsultacjach polega na wypełnieniu kwestionariusza online, dostępnego na stronie internetowej GUS http://konsultacje-spis-2021.stat.gov.pl oraz na stronach poszczególnych urzędów statystycznych.

Ankietę można wypełniać do 16 stycznia 2017 r.