Nowy cykl wykładów o najnowszej historii polskich Żydów

Galeria Powojnie, fot. M. STAROWIEYSKA D. GOLIK

W Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN rozpoczyna się cykl wykładów „Życie przecięte. Żydzi w Polsce 1944-1968”. Dziesięć prelekcji będzie prezentować różne aspekty historii Żydów w Polsce po II wojnie światowej: życie społeczne, życie polityczne, religię, kulturę, ruchy migracyjne. Wykład inauguracyjny historyczki Aliny Skibińskiej odbędzie się w czwartek 12 stycznia o godzinie 18.

Nielicznym ocalałym z Zagłady polskim Żydom przyszło odbudowywać swoją egzystencję w zupełnie innej niż przedwojenna rzeczywistości – w nowym ustroju, w nowych granicach, w państwie jednolitym narodowościowo. Cykl wykładów inspirowany jest galerią „Powojnie” na wystawie stałej Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Jego tytuł zapożyczony został z książki Joanny Wiszniewicz “Życie przecięte. Opowieści pokolenia Marca” (Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2008) ukazującej doświadczenie pokolenia Żydów urodzonych i wychowanych w powojennej Polsce, dla których doświadczeniem generacyjnym był Marzec 1968.

– Ważnym wątkiem opowieści będą uwarunkowania polityczne funkcjonowania społeczności żydowskiej i jej konfrontacja z antysemityzmem. Bo to właśnie polityka była determinantą kampanii antysemickiej lat 1967-68, która w praktyce zniszczyła życie żydowskie w PRL – tłumaczy dr Krzysztof Persak, historyk Muzeum POLIN, twórca koncepcji merytorycznej cyklu.

Podczas wykładu poruszone zostaną najważniejsze zagadnienia związane z przeżyciami Żydów ocalałych z Zagłady i ich drogami powrotu do życia w warunkach powojennej Polski na tle polskich doświadczeń. Usłyszymy o bilansie Zagłady, różnych kategoriach ocalenia, powrotach do miejsc zamieszkania. Przypomniane zostaną działania, które wielu ocalałych podejmowało porządkując swoje zniszczone przez Zagładę życie: rejestracji w żydowskich instytucjach, poszukiwaniu żyjących krewnych i ciał tych, którzy zginęli, odzyskiwaniu utraconego mienia, dokumentowaniu i upamiętnianiu Zagłady, a także o rozliczeniach z kolaborantami

Wykład wygłosi Alina Skibińska – historyk, od dwudziestu lat polska przedstawicielka Muzeum Holokaustu (USHMM) w Waszyngtonie. Od 2005 roku pracuje w Centrum Badań nad Zagładą Żydów przy IFiS PAN i w redakcji rocznika „Zagłada Żydów. Studia i Materiały”.

– Cykl wykładów „Życie przecięte” stanowi naukowe wprowadzenie do obchodów rocznicy wydarzeń Marca ’68, które rozpoczną się w tym roku, a ich kulminacja nastąpi w roku 2018 – mówi Jolanta Gumula, zastępca dyrektora ds. programowych Muzeum POLIN. – Do współpracy zaprosiliśmy wielu wybitnych naukowców i znawców tematu, aby zarówno nam, jak i naszej publiczności, przybliżyli zróżnicowane konteksty historyczne tamtych wydarzeń.
Kolejne wykłady, odbywające się raz w miesiącu, będą poruszały między innymi takie zagadnienia, jak: funkcjonowanie organizacji żydowskich, nowe osadnictwo żydowskie na ziemiach odzyskanych, życie społeczne i religijne Żydów przed 1968 rokiem, repatriacja i emigracja, a także żydowską działalność polityczną w realiach systemu komunistycznego.

Wszystkie informacje są dostępne na stronie polin.pl/powojnie.