Żydzi w Chrzanowie

Muzeum w Chrzanowie zaprasza do udziału w sesji popularno-naukowej „Żydzi w Chrzanowie”, która odbędzie się 13 stycznia w muzealnym Oddziale Wystaw Czasowych DOM URBAŃCZYKA (Chrzanów, Al. Henryka 16).

W okresie międzywojennym ludność żydowska stanowiła połowę mieszkańców Chrzanowa. Żydzi mieszkali w Chrzanowie od stuleci (pierwsze wzmianki pochodzą z XVI w.), w II połowie XVIII w. powstała w Chrzanowie gmina wyznaniowa a na Placu Estery (obecnie nieistniejący) stanęła murowana bożnica. W XIX w. i na początku wieku XX społeczność żydowska w dużej mierze nadawała temu miastu charakter, mając istotny wpływ na jego rozwój gospodarczy i kulturalny. Wybuch II wojny światowej był okresem eksterminacji ludności żydowskiej również na terenach powiatu chrzanowskiego. Z Holokaustu uratowali się nieliczni. Z myślą o nich, ich potomkach rozproszonych po całym świecie, a także by ocalić od zapomnienia dziedzictwo dawnych mieszkańców, Muzeum w Chrzanowie organizuje sesję popularno-naukową, która poprzedza wydanie publikacji poświęconej tej tematyce. Promocja książki „Żyli wśród nas. Chrzanowscy Żydzi” odbędzie się 30 stycznia 2017 o godzinie 17 w Domu Urbańczyka.

PROGRAM sesji:

godz. 13.00 otwarcie sesji

panel I, godz. 13.00 – 15.00
Zbigniew Mazur (Dyrektor Muzeum w Chrzanowie)
Chrzanowski kierków;
Marek Szymaszkiewicz (Muzeum w Chrzanowie)
Żydowskie budynki w Chrzanowie – ich historia, przeznaczenie i właściciele;
Anna Sadło-Ostafin (Muzeum w Chrzanowie)
Zespół synagogalny na placu Estery w Chrzanowie;
Luiza Trybuś (Muzeum w Chrzanowie)
Przeżycia wojenne chrzanowskich Żydów w latach 1939-1945 na przykładzie wspomnień Samuela Reifera;

godz. 14.30 – 15.00 dyskusja

godz. 15.00 – 16.30 przerwa kawowa,
oprowadzanie kuratorskie po wystawie: „Dawny Chrzanów na mapach, fotografiach”

panel II, godz. 16.30 – 18.30
Aleksander Babiński (historyk, archiwista)
Ludność żydowska Chrzanowa i jej udział w życiu politycznym i gospodarczym miasta w latach 1849-1918;
dr Katarzyna Pabis-Cisowska (UP Kraków)
Żydzi w Chrzanowie w okresie międzywojennym;
dr Aleksandra Namysło (IPN Katowice)
Społeczność żydowska Chrzanowa i jej losy w okresie II wojny światowej;

godz. 18.00 – 18.30 dyskusja

Organizatorzy: Muzeum w Chrzanowie im. Ireny i Mieczysława Mazarakich
Patronat honorowy: Burmistrz Miasta Chrzanowa Ryszard Kosowski