JCC Warszawa nominowane do Okularów Równości

Fundacja Izabeli Jarugi-Nowackiej ogłosiła nominacje do tegorocznych “Okularów Równości”. W jednej z kategorii nominowano JCC Warszawa.

OKULARY RÓWNOŚCI NOMINACJE 2017

Kapituła “Okulary równości” nominowała do wyróżnienia następujące osoby i instytucje:

W kategorii: Prawa kobiet i zwalczanie dyskryminacji z powodu płci:

1. Krystyna Janda – za udowodnienie ile znaczy głos jednej kobiety, który usłyszą wszystkie i wszyscy. Za zainicjowanie powszechnej akcji sprzeciwu wobec odbierania kobietom praw, wolności i godności.

2. Maja Ostaszewska – za konsekwentne wspieranie wszystkich akcji na rzecz praw kobiet, aktywne zbieranie podpisów pod obywatelskim projektem „Ratujmy kobiety”, odwagę sprzeciwiania się pogardzie i nienawiści.

3. Marta Abramowicz – za oddanie głosu tym, które milczały przez wieki – za książkę „Zakonnice odchodzą po cichu”

4. Nieformalna grupa „Marsz Godności” – za obudzenie tych, które dotąd stały z boku i nie działały

5. Nieformalna Grupa „Ogólnopolski Strajk Kobiet” i NIeformalna grupa„Międzynarodowy Strajk Kobiet” – za usłyszenie głosu Krystyny Jandy oraz skuteczne zorganizowanie i wykorzystanie potencjału społeczeństwa obywatelskiego na rzecz walki o prawa kobiet w Polsce i na świecie.

6. Nieformalna grupa „Dziewuchy – dziewuchom” – za skuteczne organizowanie wszystkich kobiet w sieci, samokształcenie i edukację kobiet.

W kategorii: Prawa człowieka i zwalczanie dyskryminacji z powodów innych niż płeć

1. Łukasz Włodarczyk i jego mąż Łukasz Ciężadło – sołtys z Bobrownik i jego mąż– za otwartość i czynny sprzeciw wobec dyskryminacji osób LGBT w ich prawie do zawierania małżeństw. Za zwalczanie stereotypu i pokazanie, że prawo do miłości i bycia w związku jest prawem człowieka, w każdym miejscu i czasie, także na polskiej wsi.

2. Marzena Frąckowiak i jej partnerka Dorota Walicka – sołtyska wsi Grzebieniska i jej partnerka; za łamanie tabu i stereotypu o zaściankowości i nietolerancji polskiej wsi,

3. Spółdzielnia Socjalna Wola – za działania na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej niepełnosprawnych kobiet.

4. Dorota Pudzianowska – za stworzenie i kierowanie programem Antydyskryminacyjnym „Artykuł 32” HFPC, za konsekwentną obronę praw wszystkich mniejszości.

5. Krzysztof Śmiszek – za wytrwałą, konsekwentną i upartą pracę na rzecz praw mniejszości, a w szczególności za osobiste zaangażowanie się w akcję popierania karmienia piersią w miejscach publicznych.

6. Stowarzyszenie Waga – za działania na rzecz osób starych, a w szczególności i wyprodukowanie filmu „Założę czerwone spodnie”

7. JCC Centrum Społeczności Żydowskiej – za działanie na rzecz zbliżania ludzi do siebie i mądre pokonywanie barier pomiędzy ludźmi.

W kategorii: Sprawiedliwość społeczna i zwalczanie ubóstwa

1. Teatr Powszechny w Warszawie – za konsekwentną wizję „teatru, który się wtrąca”, obronę wolności słowa i wolności tworzenia, a w szczególności za przedstawienia: Kuroń, pasja wg. św. Jacka oraz Klątwa.

2. Stowarzyszenie Obywatele Solidarnie w Akcji – za stworzenie przestrzeni obywatelskiej debaty, sprzeciwianie się łamaniu prawa i pozbawianiu społeczeństwa głosu, wsparcie zbiórki podpisów pod projektem „Ratujmy kobiety” i pomoc wszystkim inicjatywom społecznym poprzez wzmacnianie głosu obywatelek i obywateli – poprzez udostępnianie nagłośnienia.
3

. Agnieszka Siekiera – za działanie na rzecz równości i sprawiedliwości społecznej, a przede wszystkim za osobiste zaangażowanie się w pomoc bezdomnej pani Paulinie i jej 2 psom – od zorganizowania pierwszej pomocy do uzyskania mieszkania socjalnego.

4. Stowarzyszenie Lekarze Nadziei – za zorganizowanie i prowadzenie od 1991 roku przychodni lekarsko-pielęgniarskiej dla osób bezdomnych i nieubezpieczonych, Wolska 172

Kapituła przyznała także SUPER OKULARY RÓWNOŚCI i antynagrodę “Skierowanie do okulisty”.

Wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się 19 kwietnia, godz. 17.30, podczas Gali, w Domu Artysty Plastyka, Mazowiecka 11 a.