Pierwszy doktorat o Szkole Dialogu

Fot. Forum Dialogu

Pierwsza rozprawa doktorska poświęcona Szkole Dialogu, programowi Forum Dialogu, została obroniona 28 kwietnia 2017 r. na Wydziale Psychologii UW przez Annę Stefaniak.

Praca zatytułowana “Wpływ kontaktu z wielokulturową przeszłością na postawy międzygrupowe i zaangażowanie społeczne” pokazuje wyniki badań nad tym, jak zmieniają się postawy uczniów w rezultacie zdobywania wiedzy o wielokulturowej historii ich miejscowości.

W większości homogeniczne społeczności dzisiejszej Polski dają mało okazji, by wejść w kontakt z innym, co może prowadzić do kształtowania się postaw ksenofobicznych, ale uczenie się o żydowskim dziedzictwie okolicy oraz etnicznym i kulturowym zróżnicowaniu regionu sprawia, że młodzi ludzie stają się bardziej otwarci na różnice.

Dr Stefaniak obroniła doktorat z wyróżnieniem.

Forum Dialogu