Kushner: Konflikt izraelsko-palestyński może być nierozwiązywalny

Jared Kushner z prezydentem Donaldem Trumpem w Jerozolimie w maju 2017, fot. U.S. Embassy Tel Aviv - DSC_3599ODS, Public Domain

W rozmowie ze stażystami pracującymi w kongresie, Jared Kushner powiedział, że nie wie, co obecna administracja może zrobić wyjątkowego, by zapanował pokój na Bliskim Wschodzie.

Rozmowa ze stażystami była prywatna, jednak jeden z uczestników nagrał ją bez wiedzy pozostałych. Nagranie trafiło do mediów.

Kushner pochwalił Izraelczyków za sposób rozwiązania kryzysu wokół Wzgórza Świątynnego, gdzie po napadzie terrorystów na policjantów zainstalowano detektory metalu, co wywołało silne protesty muzułmanów. Urządzenia zostały już usunięte.

Doradca i jednocześnie zięć Donalda Trumpa został zapytany o konflikt izraelsko-palestyński. “Co takiego wyjątkowego proponujemy? Nie wiem” – odpowiedział. “Jestem pewien, że wszyscy, którzy tego próbowali mieli w pewien sposób wyjątkowe pomysły, a my próbujemy postępować bardzo logicznie. Zastanawiamy się, co jest stanem końcowym. I staramy się pracować ze stronami po cichu, by sprawdzić, czy jest jakieś rozwiązanie. Ale być może nie ma żadnego rozwiązania. To jeden z problemów, na których polecił nam się skupić prezydent. Więc się skupiamy i próbujemy dojść do właściwej konkluzji w najbliższej przyszłości”.

Kushner powiedział również, że w sprawie pokoju na Bliskim Wschodzie “niewiele osiągnięto w ciągu ostatnich 40 – 50 lat”. W tym czasie Izrael zawarł traktaty pokojowe z Egiptem (1978) i Jordanią (1994).