Osiem krajów europejskich wzywa Izrael do wypłacenia im odszkodowań za zburzone mienie na Zachodnim Brzegu

CC0 Creative Commons

Po raz pierwszy osiem krajów, będących członkami Unii Europejskiej, wezwało Izrael do zwrotu kosztów budowy instalacji zburzonych przez Izraelczyków na Zachodnim Brzegu. Pieniądze na budowę pochodziły z funduszy UE.

Kraje, które domagają się rekompensaty to Belgia, Francja, Hiszpania, Szwecja, Luksemburg, Włochy, Irlandia i Dania. Państwa te finansują pomoc humanitarną dla Strefy C na Zachodnim Brzegu, kontrolowanej przez Izrael.

Wśród mienia skonfiskowanego przez Izraelczyków były m.in. kolektory słoneczne umieszczone w wiosce beduińskiej, a wśród zburzonych obiektów pomieszczenia wykorzystywane jako sale lekcyjne.

Izrael podkreśla, że europejska działalność w Strefie C to nielegalny rozwój, a nie pomoc humanitarna.