Raport Stroopa wpisany na Listę Światową Programu UNESCO „Pamięć Świata”

30 października na stronie internetowej UNESCO została ogłoszona informacja o rekomendacji dla 78 nowych nominacji do Programu „Pamięć Świata”, wśród których znalazł się jeden z najcenniejszych dokumentów przechowywanych w Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej – Raport SS-Brigadeführera Jürgena Stroopa „Es gibt keinen jüdischen Wohnbezirk in Warschau mehr!” (Żydowska dzielnica mieszkaniowa w Warszawie już nie istnieje!).

Raport Jürgena Stroopa to urzędowe sprawozdanie z niemieckiej operacji pacyfikacji powstania w getcie w Warszawie oraz likwidacji tegoż getta w 1943 roku. Dokument ten jest niezwykle cennym materiałem archiwalnym dotyczącym Holokaustu, o czym świadczy m.in. wielkokrotne wykorzystywanie pochodzących z niego fotografii jako ilustracji publikacji, książek, nagrań filmowych, podejmujących temat Zagłady.

Program „Pamięć Świata” to międzynarodowy projekt realizowany pod auspicjami UNESCO, którego celem jest prowadzenie i wspieranie działań zmierzających do zachowania dziedzictwa dokumentacyjnego, jego upowszechnianie oraz budowanie świadomości znaczenia zbiorów dokumentów. Jednym z elementów Programu jest Lista Światowa „Pamięć Świata”, zawierająca wykaz obiektów o szczególnym znaczeniu historycznym lub kulturowym. Co roku, na wniosek i z rekomendacji Międzynarodowego Komitetu Doradczego, Dyrektor Generalny UNSECO wpisuje kolejne obiekty na Listę. Od 1997 roku uhonorowano w ten sposób 14 obiektów zgłoszonych przez Polskę. W tym roku, obok Raportu Stroopa, tytuł ten uzyskały „Dokumenty polskiego wywiadu radiowego z czasu Bitwy Warszawskiej 1920” oraz wspólne zgłoszenie Polski, Ukrainy, Białorusi, Litwy i Łotwy – Akt Unii Lubelskiej.

Ze względu na wartość historyczną Raportu, w 2009 roku Instytut Pamięci Narodowej we współpracy z Żydowskim Instytutem Historycznym w Warszawie opublikował Raport. Na potrzeby tego wydania przeprowadzono również digitalizację oryginalnego dokumentu; w wersji cyfrowej jest on dostępny dla szerszego grona odbiorców pod adresem internetowym http://pamiec.pl/ftp/ilustracje/Raport_STROOPA.pdf

Newsletter

Wpisz poniżej swój e-mail, a nie przegapisz najważniejszych artykułów!