Przedstawiciele organizacji żydowskich o ulicy Lewartowskiego

Przedstawiciele organizacji żydowskich wystosowali do wojewody mazowieckiego list w sprawie zmiany nazwy ulicy Lewartowskiego na ulicę Marka Edelmana. Poniżej publikujemy jego treść.

Szanowny Pan
Zdzisław Sipiera
Wojewoda Mazowiecki

Jak się dowiadujemy, Pana decyzją warszawska ulica im. Józefa Lewartowskiego ma stracić patrona, a nowym ma zostać Marek Edelman. Naszym zdaniem dość jest ulic w Warszawie, dla których zaszczytem będzie nadanie im imienia Marka Edelmana, bo on w pełni na ulicę w Warszawie zasługuje.

Dlaczego jednak Lewartowski otrzymał ulicę na Muranowie, na terenie byłego getta? Był to wyraz hołdu dla jego wybitnej roli w organizowaniu w getcie ruchu oporu Żydów, obywateli polskich, przeciwko okupantowi niemieckiemu, dla jego dokonań na rzecz wspólnoty narodu polskiego ze szczególnym uwzględnieniem etnicznie żydowskiej części tej wspólnoty. Znana była jego przedwojenna lewicowa, w tym komunistyczna, aktywność, ale przecież Józefa Lewartowskiego wspominali nader pozytywnie i wysoko oceniali jego wkład w ruch oporu w getcie także jego adwersarze polityczni.

Józef Lewartowski zginął jako męczennik.

Są Panu na pewno znane fakty, że wybitnym postaciom – w przeszłości antysemitom i nacjonalistom – poświęca się place, ulice i ronda. Dlaczego? Zapewne dlatego, że na plan pierwszy wysunięto ich zasługi dla wspólnoty narodowej. Domagamy się więc, by Józefowi Lewartowskiemu nie odbierano ulicy w tej części miasta, w której żył, działał i organizował Żydów, obywateli polskich, do walki z Niemcami.

Przekonani jesteśmy, że takiego zdania byłby Mordechaj Anielewicz. Na pewno protestowałby wraz z nami Marek Edelman.

Jako przedstawiciele organizacji żydowskich apelujemy o uszanowanie pamięci poległego bohatera.

Z poważaniem,

Artur Hofman, Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce

Sergiusz Kowalski, B’nai B’rith Polin

Stanisław Krajewski, współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów

Tomasz Miedziński, Stowarzyszenie Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej

Grażyna Pawlak, Fundacja im. Mojżesza Schorra

Lesław Piszewski, Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP

Joanna Sobolewska-Pyz, Stowarzyszenie Dzieci Holocaustu

Paweł Śpiewak, Żydowski Instytut Historyczny

Gołda Tencer, Fundacja Szalom

Marian Turski, Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce

Krzysztof Urbański, Stowarzyszenie Drugie Pokolenie – Potomkowie Ocalałych z Holokaustu

Piotr Wiślicki, Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce