Zgromadzenie Ogólne ONZ odrzuciło uznanie przez USA Jerozolimy jako stolicy Izraela

Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęło rezolucję, która odrzuca amerykańskie uznanie Jerozolimy za stolicę Izraela.

W dzisiejszym głosowaniu 128 państw było za rezolucją, 9 przeciw, a 35 – w tym Polska – wstrzymało się od głosu.

Rezolucja, przygotowana przez Jemen i Turcję, stwierdza, że “wszelkie decyzje i działania, które zmierzają do zmiany charakteru, statusu i składu demograficznego Świętego Miasta Jerozolimy, nie mają skutków prawnych, są nieważne”. Dokument dodatkowo wzywa USA do “powstrzymania się od ustanawiania misji dyplomatycznej w Świętym Mieście Jerozolimie”.

Rezolucje Zgromadzenia Ogólnego nie są wiążące.

Wraz z Izraelem i Stanami Zjednoczonymi kraje, które głosowały przeciwko rezolucji to Gwatemala, Honduras, Wyspy Marshalla, Mikronezja, Nauru, Palau i Togo.

Wśród tych, którzy głosowali za rezolucją są Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Holandia, Grecja i Brazylia. Australia, Kanada, Polska i Czechy były wśród państw, które wstrzymały się od głosu.