Na nowo zdefiniować postrzeganie świata. Funkcjonariusze policji w Miejscu Pamięci Auschwitz

Do czego może prowadzić droga pogardy i nienawiści, jak wyglądały mechanizmy zniewolenia i eksterminacji w czasie II wojny światowej, jak ważne jest uwrażliwienie na brak poszanowania ludzkiej godności – to najważniejsze pytania, z którymi zmierzyło się ponad 700 funkcjonariuszy polskiej Policji, którzy w 2017 r. wzięli udział w projekcie „Auschwitz – Historia – Edukacja Obywatelska”.

W seminariach i pobytach studyjnych w Miejscu Pamięci wzięli udział funkcjonariusze z Oddziałów Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz słuchaczy Szkoły Policji w Katowicach.

Każdorazowo program seminarium obejmował zwiedzanie terenów byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau, wykład na temat załogi SS, projekcje filmów dokumentalnych oraz prezentację i dyskusję na temat symboliki i znaczenia Miejsca Pamięci.

– Jestem przekonany, że spotkanie z cierpieniem ofiar i poznanie systemu funkcjonowania machiny zbrodni w Auschwitz jest czymś więcej niż tylko lekcją historii. Wizyta w Auschwitz i zajęcia edukacyjne to osobiste doświadczenie pozostawiające niezatarty ślad w pamięci uczestników. Ufam, iż będzie ono pomocne w wyznaczaniu zasad tak odpowiedzialnej i szczególnej służby pełnionej na rzecz wszystkich obywateli – powiedział Andrzej Kacorzyk, dyrektor Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście.

Celem projektu jest przede wszystkim edukacja o historii niemieckiego obozu Auschwitz oraz zagłady europejskich Żydów. Ma on jednak również aspekt bardziej uniwersalny, bowiem nauczanie o tym, czego dokonano w Auschwitz, ukazuje, do czego może prowadzić droga pogardy i nienawiści.

„Tematyka dotycząca problematyki Holokaustu powinna być wciąż realizowana, szczególnie w obecnych czasach w których nietolerancja oraz nienawiść są coraz częściej akcentowane z narastającą siłą. Dlatego projekt należy ocenić jako bardzo cenną inicjatywę, mając nadzieję na jej kontynuację” – napisała mł. Insp. Barbara Orzeł, Naczelnik Wydziału Prezydialnego Szkoły Policji w Katowicach.

Zdaniem mł. insp. Jarosława Nowaka, Dowódcy Oddziału Prewencji Policji w Krakowie udział w seminarium pozwolił funkcjonariuszom przypomnieć sobie ogromną tragedię, jaka rozegrała się na terenie obozu: „Poruszana tematyka uwrażliwiła policjantów i pracowników na nietolerancję, nienawiść oraz brak poszanowania godności ludzkiej” – napisał.

„Wizyta tam pozwala każdemu na nowo zdefiniować swoje postrzeganie świata oraz nastawienie do innych ludzi. Myślę, że poznanie mechanizmów zniewolenia i eksterminacji jest szczególnie cenne dla przedstawiciele instytucji takiej jak Policja – pozwala kształtować postawy i działania funkcjonariuszy tak, aby uniknąć negatywnych mechanizmów znanych z przeszłości” – napisał pierwszy zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Roman Rabsztyn.

W seminariach wzięło udział 323 funkcjonariuszy z Oddziałów Prewencji Policji w Krakowie, 260 słuchaczy Szkoły Policji w Katowicach oraz 70 funkcjonariuszy z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.