Powołanie Rady opiniodawczo-doradczej do spraw edukacji o Holokauście przy MEN

Dostrzegając potrzebę bliższej współpracy Ministerstwa Edukacji Narodowej w obszarze edukacji o Holokauście z przedstawicielami środowisk akademickich, muzealnych, organizacji pozarządowych minister edukacji już w 2017 r. podjęła decyzję o powołaniu członków Rady opiniodawczo-doradczej do spraw edukacji o Holokauście, jako organu pomocniczego ministra. 31 stycznia br. odbyło się pierwsze jej spotkanie.

Do zadań Rady należeć będzie przedstawianie nowych propozycji działań w dziedzinie edukacji o Holokauście, konsultowanie projektów opracowań i materiałów z tej dziedziny oraz współpraca merytoryczna w zakresie przedsięwzięć promujących polskie rozwiązania w dziedzinie edukacji o Holokauście w kulturze masowej w kraju i za granicą.

Pracami Rady będzie kierował Pełnomocnik Ministra Edukacji Narodowej do spraw kontaktów polsko-żydowskich, Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN. W skład Rady weszły osoby wyróżniające się szczególną wiedzą, aktywnością i doświadczeniem w działalności na rzecz edukacji o Holokauście.

Członkowie Rady opiniodawczo-doradczej do spraw edukacji o Holokauście przy MEN:

– dr Mateusz Szpytma, zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej;
– prof. Włodzimierz Suleja, dyrektor Biura Badań Historycznych Instytut Pamięci Narodowej;
– dr Maciej Korkuć, Instytut Pamięci Narodowej Oddział Kraków;
– prof. Grzegorz Berendt, zastępca dyrektora ds. naukowych w Muzeum II Wojny Światowej;
– dr Anna Stróż, dyrektor Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej;
– prof. Dariusz Stola, dyrektor Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN;
– dr Andrzej Kacorzyk, wicedyrektor Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, kierujący pracami Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście
– bp Rafał Markowski, przedstawiciel Episkopatu Polski, Przewodniczący Komitetu do spraw Dialogu z Judaizmem;
– Naczelny Rabin Polski Michael Schudrich;
– dr Piotr Trojanowski, kierownik Pracowni Historii i Kultury Mniejszości Etnicznych i Narodowych Instytutu Historii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie;
– Anna Stupnicka-Bondo, prezes Polskiego Towarzystwa Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata;
– prof. Krzysztof Strzałka, zastępca dyrektora Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej MSZ;
– Marek Zając, sekretarz Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej
– dr Paweł Poszytek, dyrektor Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
– Piotr Gajewski, dyrektor Informacji i Promocji MEN
– Sebastian Kęciek, sekretarz Rady – zastępca kierującego komórką organizacyjną MEN właściwą do spraw współpracy międzynarodowej, właściwy do spraw kontaktów polsko-żydowskich;
– senator prof. Jan Żaryn,
– dr Marta Dudzik-Rudkowska, tłumaczka, badaczka kultury hebrajskiej

Powołanie nowego gremium wpisuje się w działania Ministerstwa Edukacji Narodowej na rzecz edukacji o Holokauście na każdym poziomie kształcenia oraz rozwoju dobrych praktyk w tym obszarze, a także w zobowiązania Polski przyjęte na forach międzynarodowych.

Źródło: men.gov.pl