Postępowanie w sprawie dewastacji cmentarza w Siemiatyczach umorzone

Fot. Aleksander Schwarz

Białostocka prokuratura umorzyła postępowanie dotyczące dewastacji cmentarza żydowskiego w Siemiatyczach, ponieważ “wykonawcy robót i zleceniodawcy nie mieli intencji naruszenia miejsca spoczynku”.

Do dewastacji cmentarza doszło w grudniu 2017 r. Informację o prowadzonych na miejscu robotach ziemnych otrzymała Komisja Rabiniczna do spraw Cmentarzy. „Odnaleziono szczątki ludzkie zalegające na hałdzie ziemi złożonej przez pracowników wykonujących prace ziemne na terenie cmentarza żydowskiego. Prace ziemne w południowo-zachodnim rogu cmentarza związane są z budową stacji transformatorowej” – poinformowała wówczas Komisja.

Jeszcze w grudniu odwołano ze stanowiska podlaskiego konserwatora zabytków.

Od czasu odkrycia ludzkich szczątków, na budowie wstrzymano wszelkie prace związane z modernizacją linii energetycznej i powstaniem stacji transformatorowej. Teren został wpisany do ewidencji zabytków archeologicznych.

Prokuratura uznała, że budowa była legalna, a ludzkie szczątki trudno dostrzegalne. Ponieważ wykonawcy robót nie działali z intencją naruszenia miejsca pochówku, nie popełnili przestępstwa. Postępowanie zostało umorzone. Od decyzji może odwołać się gmina żydowska w Warszawie.