AJC zaniepokojone powołaniem Adama Andruszkiewicza na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Cyfryzacji

AJC z zaniepokojeniem przyjmuje decyzję o powołaniu posła Adama Andruszkiewicza na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Cyfryzacji. “W latach 2015-2016 Pan Andruszkiewicz był Prezesem Młodzieży Wszechpolskiej, ruchu znanego z nacjonalistycznej doktryny, który kontynuuje tradycję międzywojennej organizacji studenckiej o tej samej nazwie” – informuje AJC w oświadczeniu.

W swojej „Deklaracji ideowej” z 1931 r. Młodzież Wszechpolska twierdziła, że „Żydzi są grupą rasowo obcą”, a „wytyczną […] polityki polskiej wobec Żydów winna być kulturalna, polityczna i gospodarcza izolacja oraz najdalej idące zmniejszenie ich liczby w Państwie”. Polityczne dziedzictwo ruchu, który otwarcie głosił idee rasistowskie i propagował dyskryminację na tle etnicznym na uniwersytetach – jak to czyniła Młodzież Wszechpolska w latach trzydziestych – rodzi, zdaniem AJC, poważne pytania dotyczące jego dzisiejszej obecności w sferze publicznej.

„Kiedy najnowsze badania opinii publicznej na temat antysemityzmu pokazują, jak poważnym problemem jest jego poziom w Europie, zwalczanie mowy nienawiści w Internecie staje się kluczowym zadaniem. Decyzja o powołaniu byłego prezesa organizacji nacjonalistycznej na wiceministra ds. cyfryzacji zaskakuje, szczególnie w świetle ostatnich sondaży, które pokazują, że antysemityzm w cyberprzestrzeni jest dla Europy rosnącym zagrożeniem. Chcemy wierzyć, że polskie organy ścigania będą podejmować działania w odpowiedzi na mowę nienawiści i podżeganie do nienawiści w Internecie” – powiedziała Agnieszka Markiewicz, dyrektor warszawskiego biura AJC Central Europe.

AJC zwraca również uwagę na wyniki raportu opublikowanego w grudniu zeszłego roku przez Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA): coraz więcej Żydów w Europie nie czuje się dziś bezpiecznie w swoich krajach. Co najmniej osiemdziesiąt procent twierdzi, że antysemityzm jest poważnym problemem, ale władze nie podejmują kroków, które skutecznie przeciwdziałałyby temu zjawisku. Dotyczy to również Internetu, w którym prawie 90% polskich Żydów dostrzega więcej antysemityzmu niż to miało miejsce poprzednio (większy odsetek odnotowano tylko we Francji). Warto też zauważyć, że 77 proc. ankietowanych w Polsce uważa antysemityzm w życiu politycznym za problem – i pod tym względem Polskę „wyprzedza” tylko Wielka Brytania.

AJC Central Europe jest częścią sieci 33 biur AJC zlokalizowanych na całym świecie i obejmuje swym zasięgiem Czechy, Estonię, Litwę, Łotwę, Polskę, Słowację i Węgry. We współpracy z lokalnymi społecznościami żydowskimi promujemy wartości demokratyczne i partnerstwo transatlantyckie, wzmacniamy więzi między państwami Europy Środkowej i Izraelem oraz przeciwstawiamy się antysemityzmowi i ekstremizmowi.

Newsletter

Wpisz poniżej swój e-mail, a nie przegapisz najważniejszych artykułów!