Kiedy decyzja w sprawie wyboru dyrektora Polin?

Wystawa "Warszawa, Warsze" w Muzeum Polin

Mimo wcześniejszych zapowiedzi, do końca kwietnia nie poznaliśmy nazwiska nowego dyrektora Muzeum Polin. Komisja konkursowa zbierze się po raz drugi 6 maja. Czy wtedy zapadnie decyzja?

Konkurs na stanowisko dyrektora Muzeum Historii Żydów Polskich Polin został ogłoszony przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 22 lutego. 18 kwietnia komisja konkursowa zebrała się po raz pierwszy, dokonując oceny formalnej nadesłanych dwóch wniosków. Do dalszego etapu konkursu dopuszczono Monikę Krawczyk i Dariusza Stolę. Drugie posiedzenie komisji odbędzie się 6 maja.

MKiDN podało skład komisji, jednak bez wyszczególnienia kto zgłaszał poszczególne osoby.

W komisji konkursowej znaleźli się:

1. prof. Grzegorz Berendt,
2. Artur Hofman,
3. Maciej Kozłowski,
4. Ewa Malinowska-Grupińska,
5. dr hab. Anna Michałowska-Mycielska,
6. prof. dr hab. Andrzej Paczkowski,
7. dr Piotr Rypson,
8. Jacek Salwiński,
9. dr Adam Sandauer,
10. Jarosław Sellin – Przewodniczący komisji konkursowej,
11. Marcin Święcicki,
12. Michael Schudrich,
13. Marian Turski,
14. Ewa Witkowska,
15. prof. dr hab. Marcin Wodziński.