Konserwatorzy w Muzeum Auschwitz cały czas odkrywają nowe ślady historii obozu

Wisiorek w kształcie czterolistnej koniczynki. Fot. Kamil Będkowski / Muzeum Auschwitz

Dzięki prowadzonym na terenie Muzeum Auschwitz pracom konserwatorskim cały czas odnajdowane są przedmioty – ślady ludzi i ich tragicznych historii w obozie koncentracyjnym i zagłady Auschwitz.

Na ostatnie znalezisko natrafiono podczas prac związanych z tworzeniem nowej wystawy austriackiej w bloku 17 na terenie byłego obozu Auschwitz I. W jednym z przewodów kominowych odkryto ok. 200 historycznych obiektów. To przede wszystkim fragmenty sztućców: łyżek, widelców i noży, a także fragmenty metalowego drutu, bliżej nieokreślone metalowe elementy konstrukcyjne oraz gwoździe. Noszą one ślady przepalenia i deformacji kształtu pod wpływem temperatury, są też pokryte warstwą sadzy.

– Przedmioty użytkowe najprawdopodobniej pochodziły z magazynów Kanady, gdzie więźniowie sortowali mienie zrabowane deportowanym na zagładę Żydom i nielegalnie przemycali różne obiekty do obozu. Sztućce o bardzo podobnych cechach charakterystycznych znajdują się już w Zbiorach Muzeum – powiedziała Elżbieta Cajzer, kierownik Zbiorów Muzeum Auschwitz.

– W mediach pojawiły się interpretacje, jakoby znaleziona skrytka miała związek np. z przygotowaniem ucieczki, czy działaniami ruchu oporu, są to jednak niemające żadnych podstaw spekulacje. Nie znaleźliśmy na nich żadnych śladów celowego dostosowywania do jakiejkolwiek innej funkcji, np. zaostrzeń, natomiast z wielu źródeł wiemy, że tego typu skrytki na przedmioty użytkowe były często przez więźniów wykorzystywane – podkreśliła Elżbieta Cajzer.

Podczas podobnych prac prowadzonych w bloku 14 znaleziono w kominie kilkanaście przedmiotów użytkowych, takich jak sztućce, buty, portfele. W bloku 27, także podczas prac wystawienniczych, odnaleziono pod podłogą naszywki więźniarskie. Zdarzały się również znaleziska pod podbiciem połaci dachowej.

W ostatnim czasie bardzo wiele przedmiotów odnajdowanych jest na terenie byłego obozu Auschwitz II-Birkenau, gdzie realizowane są zakrojone na bardzo szeroką skalę prace konserwatorskie w barakach murowanych na terenie odcinka BI finansowane przez Fundację Auschwitz-Birkenau.

Należy podkreślić, iż – zgodnie z zaleceniami Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej – wszystkie badania archeologiczne prowadzone na terenie Miejsca Pamięci prowadzone są jedynie na potrzeby przygotowania i wykonywania konserwacji oraz prac mających na celu zabezpieczenie obiektów Muzeum i są ściśle związane z ich zakresem.