Gala Szkoły Dialogu

Uroczysta Gala programu Szkoła Dialogu odbędzie się 8 marca 2016 r. o godz. 12.00-14.30 w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej w Warszawie. Gala Szkoły Dialogu podsumowuje rok 2015, w którym program był obecny w 46 szkołach w całej Polsce. Od 2008 roku program zrealizowano w ponad 250 szkołach z około 165 miejscowości.

“Organizujemy Galę, przede wszystkim dla wszystkich tych, którzy przyczynili się do ogromnego sukcesu programu Szkoła Dialogu. Przyjedzie około 1000 osób z całej Polski, w tym uczniowie i nauczyciele, trenerzy Forum Dialogu, przedstawiciele władz państwowych, korpusu dyplomatycznego oraz ludzie świata nauki i kultury. Chcemy pokazać, że to, co robią uczestnicy naszego projektu, jest ważne” – zapewniają organizatorzy.

Program jest prowadzony głównie w małych miejscowościach w całej Polsce, które przed wojną były w dużym stopniu zamieszkane przez społeczność żydowską. W ramach cyklu 4 warsztatów młodzież, przy wsparciu trenerów Forum, przygotowuje wycieczkę po miejscach związanych z żydowską historią swojej miejscowości. W tych wszystkich miejscach uczniowie powtarzają: Otworzyliście mi oczy!

Efektem programu Szkoła Dialogu jest mnóstwo inicjatyw samodzielnie organizowanych przez uczniów. Powstają niezliczone blogi, filmy, wystawy, piosenki czy tablice pamiątkowe. Uczniowie angażują mieszkańców swoich społeczności, włączając ich w swoje działania. W czasie Gali nagrodzeni zostaną autorzy najlepszych projektów.

Gala jest okazją, by poznać uczniów, którzy zmieniają rzeczywistość wokół siebie i zobaczyć, jak historia polskich Żydów staje się naszą wspólną historią.