„Moi żydowscy rodzice, moi polscy rodzice” w Tykocinie

Muzeum w Tykocinie Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku oraz Stowarzyszenie „Dzieci Holocaustu” w Polsce zapraszają na wernisaż wystawy „Moi żydowscy rodzice, moi polscy rodzice”.

Wernisaż odbędzie się w Domu Talmudycznym (Tykocin, ul. Kozia 2) 8 listopada 2016 r. o godz. 11.

W programie spotkanie z autorem ekspozycji, Jackiem Gałązką, oraz bohaterami wystawy: Joanną Sobolewską-Pyz i Zbigniewem Siwińskim – członkami stowarzyszenia „Dzieci Holocaustu” w Polsce.

Więcej informacji: http://www.muzeum.bialystok.pl/s,muzeum-w-tykocinie,47.html