Dotacje MSWiA dla projektów żydowskich

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło listę dotowanych w 2017 roku projektów zajmujących się ochroną, zachowaniem i rozwojem tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowaniem i rozwojem języka regionalnego. Po raz pierwszy od wielu lat Ministerstwo nie wsparło Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie oraz Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP. Największe dofinansowanie – w wysokości 474 000 zł – otrzymało Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce.

Projekty, które otrzymały wsparcie Ministerstwa:

Fundacja im. prof. Mojżesza Schorra – Trzecie warsztaty dla nauczycieli języka hebrajskiego – 10 000,00 zł

Fundacja Ner Tamid – Wieczne Światło – Kalendarz żydowski na rok 5778 – 15 550,00 zł

Fundacja “Pro Arte 2002” – XIX Festiwal Kultury Żydowskiej SIMCHA – 38 450,00 zł

Jewish Community Centre – JCC Kraków – dotacja podmiotowa 2017 – 6 000,00 zł

Stowarzyszenie Chór Żydowski “Clil” – Dotacja podmiotowa: Dofinansowanie kosztów obsługi finansowo-księgowej Stowarzyszenia – 6 000,00 zł

Stowarzyszenie Dzieci Holocaustu w Polsce – Dotacja podmiotowa – 7 000,00 zł

Stowarzyszenie Midrasz – Wydawanie czasopisma społeczno-kulturalnego “Midrasz” (dwumiesięcznik) w 2017 r. – 155 000,00 zł

Stowarzyszenie Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej – Dotacja podmiotowa na działalność statutową – 5 000,00 zł

Stowarzyszenie Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej – Uroczyste obchody 74. rocznicy Powstania w Getcie Warszawskim – 2 100,00 zł

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce – Bieżąca działalność Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce – 2017 r. – 74 000,00 zł

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce – Prowadzenie biblioteki TSKŻ dla zbiorów w językach jidysz i polskim – 2017 r. – 5 000,00 zł

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce – Wydawanie miesięcznika “Słowo Żydowskie / Dos Jidysze Wort” w 2017 roku – 250 000,00 zł

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce – Rocznice upamiętniające historię narodu żydowskiego – 2017 r. – 65 000,00 zł

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce – Obchody świąt jako podtrzymywanie tradycji narodu żydowskiego – 2017 r. – 80 000,00 zł

Żydowskie Stowarzyszenie Czulent – Wsparcie podmiotowe Stowarzyszenia – 7 000,00 zł

Żydowskie Stowarzyszenie Czulent – Żydowska Biblioteka im. Remu – 5 000,00 zł

Żydowskie Stowarzyszenie Czulent – Unzere Kinder – Szkółka Niedzielna – 15 000,00 zł

Projekty, które nie otrzymały wsparcia Ministerstwa:

Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska-Izrael – X Festiwal Kultury Żydowskiej Zachor Kolor i Dźwięk – 0,00 zł

Chabad Lubawitch Kraków – Chasydzkie spacery po Krakowie – 0,00 zł

Chabad Lubawitch Kraków – Prowadzenie krakowskiej jesziwy z elementami warsztatowymi integrującymi mniejszość żydowską z mieszkańcami Krakowa – 0,00 zł

Fundacja Chai – Varshe – wspólny dom. Program edukacji międzykulturowej i integracji dzieci polskich i żydowskich – 0,00 zł

Fundacja Chai – 9 miesięczny kurs obejmujący: studiowanie najważniejszych pism judaizmu, naukę śpiewu i naukę języków: hebrajskiego i jidysz – 0,00 zł

Fundacja Chai – Chanuka 2017 – 0,00 zł

Fundacja Chai – Judaizm 60+ – 0,00 zł

Fundacja im. prof. Mojżesza Schorra – Wydanie zeszytu do nauki liter hebrajskich “Hebrajski na kolorowo” (tytuł roboczy) – 0,00 zł

Fundacja im. prof. Mojżesza Schorra – Dodruk wyczerpanego nakładu zeszytów do nauki języka hebrajskiego “Otiot,otiot” i “Me alef ad taw” – 0,00 zł

Fundacja im. prof. Mojżesza Schorra – Kurs języka hebrajskiego biblijnego jako narzędzie zachowania tożsamości – 0,00 zł

Fundacja Shalom – Cykl spotkań, warsztatów i wykładów poświęconych kulturze jidysz w ramach XIV edycji Festiwalu Kultury Żydowskiej Warszawa Singera – 0,00 zł

Fundacja Shalom – XV Seminarium Języka i Kultury Żydowskiej – 0,00 zł

Fundacja Shalom – Kursy Języka Jidysz w Łodzi – 0,00 zł

Fundacja Żydowska “Chidusz” – Wydawanie magazynu żydowskiego “Chidusz” w 2017 roku – 0,00 zł

Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie – Wydanie w 2016 roku 4 numerów pisma “Kolbojnik. Biuletyn Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie” – 0,00 zł

Stowarzyszenie Chór Żydowski “Clil” – Dotacja celowa: Dofinansowanie bieżącej działalności Stowarzyszenia (działalność chóru żydowskiego) – 0,00 zł

Stowarzyszenie Chór Żydowski “Clil” – Dotacja celowa: Cykl koncertów w małych i średnich miejscowościach, w których przed wojną istniała społeczność żydowska – 0,00 zł

Stowarzyszenie Drugie Pokolenie – Potomkowie Ocalałych z Holokaustu – Działalność bieżąca Stowarzyszenia 2017 r. – 0,00 zł

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne “Ethnos” – Kirkut – przestrzeń końca czasu. Inwentaryzacja cmentarza żydowskiego w Łodzi – I etap – 0,00 zł

Stowarzyszenie Żydowskie Motywy – “Żydowskie Motywy” -13. Międzynarodowy Festiwal Filmowy i pokazy pofestiwalowe – 0,00 zł

Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich – Centrum Kultury Jidysz – Program edukacyjno-kulturalny Centrum Kultury Jidysz – 0,00 zł

Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich – Centrum Kultury Jidysz – Cykl zajęć o tematyce żydowskiej Uniwersytetu Trzeciego Wieku Centrum Kultury Jidysz – 0,00 zł

Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich – Centrum Kultury Jidysz – Kursy języka jidysz, hebrajskiego oraz warsztaty piosenki – 0,00 zł

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce – Organizacja koncertu oratorium „I believe” w wykonaniu chóru Solitiude – 0,00 zł

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce – Remont ośrodka szkoleniowo- wypoczynkowego TSKŻ w Śródborowie -2017 r. – 0,00 zł

Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP – Czasopismo “Almanach Żydowski 2017/2018” – 0,00 zł

Żydowskie Stowarzyszenie Czulent – System regałów dla Biblioteki Żydowskiej im.Remu – 0,00 zł

Żydowskie Stowarzyszenie Czulent – Zakup wyposażenia dodatkowego dla lokalu stowarzyszenia – 0,00 zł

Instytucje, które otrzymały dofinansowanie w ubiegłym roku https://jewish.pl/pl/2015/12/22/dotacje-mswia-dla-projektow-zydowskich/